Vil du bli idrettsfrivillig i Afrika?

Som idrettsfrivillig bidrar du med din idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i Zambia eller Malawi.

Idrettsutvekslingen er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund, og intensjonen med utvekslingen er å gi barn og unge i det sørlige Afrika like muligheter og tilgang til fysisk aktivitet.

Les mer om Idrettsutvekslingen her!