Foto: Caroline Dokken Wendelborg
Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Samarbeidsprosjekt har gitt zambiske barn med funksjonsnedsettelse mulighet til idrettsdeltakelse

Gjennom et samarbeidsprosjekt med NIF-partnere i Zambia har flere hundre zambiske barn med funksjonsnedsettelse for første gang fått mulighet til å delta i organisert idrett.

Gjennom økonomisk støtte fra norske myndigheter og Atlas-alliansen har NIF og tre eksisterende samarbeidspartnerne i Zambia jobbet for å gi denne ellers marginalisert gruppen mulighet til å utfolde seg gjennom idrett og fysisk aktivitet.

Selv om FNs bærekraftsagenda tydelig sier at ingen skal utelates befinner barn med funksjonsnedsettelser seg fortsatt langt nede på rangstigen. Arbeidet for å styrke funksjonshemmedes rettigheter er i positiv utvikling, men i praksis er det fortsatt mye stigma knyttet til funksjonsnedsettelser i Zambia. Det er ikke uvanlig at barn med funksjonsnedsettelser holdes hjemme av familien og derfor hindres i skolegang og samfunnsdeltakelse.

I tillegg til å tilrettelegge for inkludering i idrettsaktiviteter har TOFI-prosjektet også jobbet målrettet mot noen av de viktigste voksenpersonene i barnas liv – foresatte og lærere. Gjennom opplysningsarbeid og kursing i hvordan tilrettelegge for inkluderende fysisk aktivitet har foreldre fått økt tro på barnas evner og lærere har fått flere verktøy i arbeidet med å inkludere alle i undervisningen.

Prosjektet har nådd ut til enda flere barn enn planlagt og samarbeidspartnerne melder om flere effekter av prosjektet. Barnas idrettsdeltakelse førte også til at flere startet eller returnerte til skolen. I tillegg registrert mange familier for første gang barna hos lokale myndigheter noe som utløste økonomisk støtte og et gav et viktig bidrag til en ellers trang familieøkonomi.

Prosjektet har vist hvilken kraft som ligger i idretten når alle får mulighet til å delta på egne premisser og forutsetninger. I tillegg har prosjektet også vist hvilken betydning idrett kan ha for samfunnsutviklingen. Når barn med funksjonsnedsettelser får mulighet til å delta i samfunnet øker også forståelse og toleransen i resten av samfunnet.

I midten av februar er den norske regjeringen vertskap for en stor global konferanse som har som mål å fremme funksjonshemmedes rettigheter, spesielt i det globale sør, Global Disability Summit. Der håper vi myndigheter og beslutningstakere vil forplikte seg til å styrke arbeidet med å inkludere funksjonshemmede i samfunnet på lik linje med alle andre. Som en inkluderende og nøytral møteplass ønsker vi at idretten også styrkes slik at barn og unges muligheter til å være fysisk aktive og å drive idrett blir flere.

NIF og våre samarbeidspartnere vil videreføre dette arbeidet i 2022. Våre samarbeidspartnere skal drive mediekampanjer, kurs og dialogmøter mot politisk myndigheter, tradisjonelle ledere og befolkningen ellers, for å skape større forståelse og kunnskap om funksjonshemmedes rettigheter og utfordringer.

Målet er å skape et mer inkluderende samfunn slik at vi på sikt ikke trenger å etablere egne prosjekter for at barn med funksjonsnedsettelser skal få mulighet til å delta i idrett, men at samfunnet og idretten inkluderer alle uten noen former for diskriminering og kunnskapsløshet.