Foto: Pernille Ingebrigtsen
Foto: Pernille Ingebrigtsen

Her jobber vi

Landene vi jobber i ligger i sørlige Afrika .

Zambia
Hovedstad: Lusaka

Innbyggere: 18 383 955 (2020)

Zambia er et fredelig demokratisk land og en tidligere britisk koloni. Landet er en av verdens største kobberprodusenter, men er kanskje mest kjent for sin vakre natur og fossefallet Victoria Falls.

Idretten i Zambia har kommet lengre enn mange av sine naboer når det gjelder godt styresett og inkludering av marginaliserte grupper, men kjennetegnes fortsatt av svake organisasjoner, lavt kompetansenivå hos trenere og manglende prioritering av jenter/kvinner og mennesker med funksjonsnedsettelse. Derfor jobber vi for å styrke breddeidretten, og for å inkludere alle som ønsker å delta i idrett, uavhengig av bakgrunn og ferdighetsnivå.

Vi har arbeidet i Zambia siden 1992, og vi samarbeider med både den olympiske komiteen, ulike idrettsforbund og sivilsamfunnsorganisasjoner.

Våre partnere i Zambia:

 • Edusport
 • Sport in Action
 • Response Network
 • National Organisation for Women in Sport, Physical Activity and Recreation (NOWSPAR)
 • National Olympic Committee of Zambia

Zimbabwe
Hovedstad: Harare

Innbyggere: 14 645 468 (2019)

Zimbabwe ligger i sørlige Afrika og tiltrekker seg mange turister gjennom sine nasjonalparker og viltreservater. Landet har i flere år vært preget av politisk uro og negativ utvikling på flere områder, noe som også har påvirket barn og unges tilgang til trygge idrettsaktiviteter.

Vi jobber for å styrke kapasiteten til våre partnere, slik at de er rustet til å møte utfordringene. Sammen bygger vi sterkere idrettsstrukturer og flere muligheter for idrettsdeltakelse.

Våre partnere i Zimbabwe:

 • Zimbabwe National Paralympic Committee
 • Zimbabwe National Olympic Committee
 • Zimbabwe Volleyball Association

Malawi
Hovedstad: Lilongwe

Innbyggere: 19 164 728 (2018)

Malawi er kjent blant mange som «The warm heart of Africa», og det er et lite, fredelig og vennlig land hvor mange av innbyggerne driver med jordbruk.

Malawi er blant landene med høyest befolkningsvekst i verden og mangler gode idrettstilbud til barn og unge i skolen og på fritiden. Idrettsforbundet samarbeider med det malawiske idrettsforbundet om utvekslingsprogrammet Idrettens fredskorps. Gjennom utvekslingen jobber vi spesifikt med å tilby aktivitet til så mange barn og unge som mulig.

Vår partner i Malawi:

 • Malawi National Council of Sports

Andre samarbeidspartnere
Norges idrettsforbund har også partnere som ikke er landspesifikke NGO-er, men som enten jobber regionalt eller holder til i Norge.

Våre partnere i andre land og regioner: 

 • The African Union Sport Council – Region 5
 • Association of National Olympic Committees of Africa (ANOCA)
 • International Paralympic Committee / Agitos Foundation
 • Judo for fred
 • Norway Cup