trener2.jpg

Ta Trenerattesten for ungdom i dag

Ungdom skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir trenere et godt utgangspunkt for å lykkes, slik at utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. Kanskje blir du til og med blir en bedre trener for utøverne dine?

Treneren har en veldig viktig rolle i norsk idrett. Det er treneren som legger til rette for aktivitet og mestring, som utfordrer og trøster ved behov, og som hele tiden ser hver enkelt utøver på laget eller i gruppa. Treneren er en viktig rollemodell for svært mange i ungdomsårene.

Hvordan kan du bli en enda bedre trener for ungdom?
Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener, og kommer i to versjoner – én for trenere i barneidretten og én for trenere i ungdomsidretten.

Når du har fullført Trenerattesten blir kompetansen synlig på idretts-CVen, og du får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere.

Vinn-vinn for hele idrettslaget
Idrettstinget i 2021 vedtok å gjøre Trenerattesten obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Dette skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten, tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren, samt har kunnskap om ivaretagelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet. Alt dette bidrar Trenerattesten til:

  • Utøverne møter et mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller idrettslag.
  • Trenerne får tilgang til et enkelt og oversiktlig verktøy som viser de viktigste oppgavene i trenerrollen, samtidig som de har tilgang til mer informasjon, kunnskap og nyttige verktøy.
  • Idrettslaget får bedre oversikt over egne trenere og deres kompetanse, og hvilket kompetansebehov idrettslaget har.
  • I tillegg til dette vil Trenerattesten gjøre det lettere for både treneren og idrettslaget å forankre og samles rundt en retning og prioriteringer som gjelder for alle trenere, foreldre og andre interessenter i idrettslaget.

Viktig oppfordring fra Bjørgen
Marit Bjørgen oppfordrer alle trenere til å ta Trenerattesten og understreker viktigheten av å legge til rette for mestring og utvikling i barne- og ungdomsårene:

– De viktigste trenerne har nok vært i mine barne- og ungdomsår. Det er jo der man legger grunnlaget for om man kommer seg videre, og om man synes idrett er artig å holde på med. Og som også gjør at man setter seg litt høyere mål etter hvert. Det å ha trygghet og mestringsfølelse gjør også at man har glede ved å drive idrett. Som trener må man skape gode miljø hvor man ser alle, alle kan få være seg selv, alle kan få utfolde seg og kjenne på det å mestre og utvikle seg, sier hun.

Les mer om trenerrollen her. Logg inn på www.trener.nif.no og ta Trenerattesten nå. Lykke til!