Jobber for å hindre at økonomi blir barriere for deltagelse

Målet til Asker Aliens er idrettsglede for alle. Å redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse er ett av flere viktige virkemidler for å lykkes med inkludering gjennom idrett.

– Basket er en internasjonal gigasport, noe som betyr at idretten er velkjent for mange, uansett hvor i verden man kommer fra, forteller Vigdis Hvaal, styremedlem og trener i Asker Aliens. 

Idrett skal være mer enn bare kroppslig bevegelse. Det skal være et eventyr – en reise. Derfor mener Asker Aliens at det er viktig å sette søkelys på å ha et raust og inkluderende miljø, hvor målet er at alle skal føle seg velkommen. Sammenhengen mellom inkludering og økonomiske barrierer er bare en av flere viktig utfordringer  for å kunne forene og bygge samhørighet og idrettsglede i lokalmiljøet.

Vi treffer Hvaal i Asker, utenfor deres lokaler. Sola lyser opp basketballbanen, der vi skimter både store og små spille, prate og le. Noen er høye, noen lave, noen eldre, og noen yngre. Noen har en flerkulturell bakgrunn, mens andre representerer én kultur.

– Uansett bakgrunn, hva du gjør eller hvor du kommer fra, er du alltid velkommen i Asker Aliens, sier Hvaal.

Store stiftelser og lokale støttespillere
Dessverre er det grunn til å anta at mange barn og unge forsvinner fra idretten på grunn av familiens økonomi. Noen får kanskje aldri begynt. Målet til Asker Aliens er idrettsglede for alle, og for å nå dette mener de at et av flere viktige virkemidler er å redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse. Dette kan gjøres gjennom gratistilbud gjennom tett samarbeid med skoler. Hvaal forteller at deres klubb jobber systematisk og strategisk for å hindre at økonomi skal bli en barriere for deltakelse.

Hun oppfordrer andre idrettslag til først og fremst å finne ut om hvordan man kan jobbe best mulig med «inkludering» som formål. Deretter å finne ut av hvilke måter klubben har kapasitet til å drive dette fremover. For å kunne ta idrettslaget med ett skritt videre i kampen, er det viktig å vite hvilke initiativ som allerede finnes i lokalmiljøet. Å jobbe for å fjerne økonomiske barrierer kan være ett slikt verktøy i inkluderingsverktøykassen.

Asker Aliens har kontaktet både de store stiftelsene, men også lokale støttespillere som Asker kommune og Asker idrettsråd.

– Det kan vi alle gjøre, sier Hvaal, som mener at samarbeid med flere aktører er nøkkelen for å å lykkes med inkluderingstiltak.

I forlengelsen av dette kan man også minske økonomiske barrierer. Ved å ta i bruk de ulike initiativene har Asker Aliens blant annet kunnet tilby en rekke gratisaktiviteter for barn og unge.

Et eksempel er idrettslagets 3-årige prosjekt i samarbeid med INKLU AS og Norges Basketballforbund, som har gitt gratis basketball i SFO på skoler med høy andel flerkulturelle. Dette samarbeidet viste seg å bli starten på en rekke flere gratisaktiviteter. For tiden jobber Asker Aliens tett med Asker idrettsråd gjennom Aktive Lokalsamfunn.

– Nå er alle våre gratisaktiviteter støttet gjennom prosjektmidler fra Aktive Lokalsamfunn: fire barneskoler, en ungdomsskoler og et oppstartprosjekt på videregående skole. Sistnevnte er også et samarbeid med Viken idrettskrets. Dette bidrar til at idrettslaget skaper inkludering og mangfold i sin kommune, to verdier klubben verdsetter høyt, forklarer Hvaal

Stipend for trening, utstyr og sosiale aktiviteter 
– Alle monner drar, sier Hvaal og forteller om to anledninger hvor de har mottatt noen tusenlapper her og der fra lokale støttespillere.

Dette har Asker Aliens gitt som stipend til spillere. Både som treningsstipend, utstyrsstipend og sosialstipend. Sosialstipend er til den brøkdelen som ikke har råd til å delta på pizzakveld med laget, eller cupen som arrangeres i Göteborg eller Bergen. Det går også til de medlemmer som er forhindret til å delta på for eksempel dugnad, slik at klubbens økonomiske tap blir dekket. En viktig del av idrettslagets oppgave er å ha en robust økonomi som kan dekke utgifter for barn og unge som kommer fra familier som ikke har råd.

Hvaal mener at man ikke behøver å ha de store planene i startfasen. Start ett sted, se hvor veien går og følg den.

– Man må ikke la seg avskrekke over at man ikke har oversikten, man klarer ikke planlegge alt. Vi er ikke proffe. Du verden som vi famlet den første tiden. Ta tiden som trengs, og så kommer man i gang når man kommer i gang, sier Hvaal. 

Asker Aliens jobber for et aktivt og inkluderende samfunn og et bredere mangfold. Det viktigste er å inkludere de man kan og fokusere på å vinne de små slagene fremfor å løse verdensproblemer.

basket.jpg

Asker Aliens sine beste tips

  • Finn ut om om ditt idrettslag ønsker å jobbe strategisk med inkludering gjennom idrett. Kartlegg behovet i ditt område.
  • Hva har idrettslaget kapasitet til? Finn de engasjerte som har lyst å drive slike prosjekt fremover, og som ser verdien av idrett i både de store og små perspektiver. Man må ha en entusiasme for skriving og være glad i å fylle ut skjemaer.
  • Et samarbeid med kommunen er nøkkelen. De sitter på oversikt, kompetanse og midler, i tillegg til at de kan dele kartlegging av hva kommunen har behov for å arbeide for/mot. Kontakt både de store og små støttespillerne.
  • Dere trenger ikke nødvendigvis legge de store planene med en gang. Ikke la dere avskrekke over ikke å ha full oversikt i starten, og ikke stress med å komme fort i gang.
  • Når dere setter opp et budsjett for året, sett av en pott som kan gå til å dekke det man ikke får fra enkeltspillere som trenger økonomisk støtte. Klarer man å bygge opp noen stipender til spillere gjennom det lokale næringslivet, er det gull.