Fra utøver til trener

– Oppegård ser at de unge kan finne sin plass i idretten som dommere, trenere og ledere like godt som utøvere, sier Hege Frøyna, daglig leder i Oppegård IL.

Som så mange andre steder i Idretts-Norge, var det utfordrende å beholde ungdommene i fleridrettslaget. Samtlige undergrupper i Oppegård IL slet med samme utfordring, og idrettslaget måtte gjøre endringer. Inspirasjonen hentet de i et tiltak fra håndballgruppen!

– De siste 10-15 årene har håndballgruppen kjørt dommerkurs for 13-årsklassene. Dette tiltaket var inspirasjonen til å satse på ungdommene på en annen arena enn kun som utøvere, forteller Hege Frøyna, daglig leder hos Oppegård IL.

I håndballgruppen gir de alle 13-åringene gratis klubbdommerkurs. De får tildelt to kamper de skal dømme som gir praktisk erfaring. Tiltaket er obligatorisk og en del av treningsopplegget. Spillerne får større innsikt i kampens form fra både spiller- og dommerperspektivet. Mange fortsetter som dommere etter tiltaket, og får en liten jobb ved siden av håndballspillingen.

Unge trenere
– Tilrettelegg for at ungdom kan lykkes. Gi dem utfordringer på deres premisser og nivå. Start som idrettsskoleinstruktør, for eksempel, så videre som assistenttrener og til slutt som hovedtrener, forteller den daglige lederen.

Ved å engasjere de unge i trenerroller får klubben flere trenerressurser, samt beholder utøverne lengre i idretten. Hos turngruppen har de unge assistenttrenere fra 13-årsalder, men først etter at trenerne har fylt 16 år kan de ta sikkerhetskurs og ta mer ansvar. Når en trener får erfaring og er mer selvstendig, gis muligheten til å være hovedtrener sammen med yngre assistenttrenere. Nøkkelen er å finne de som tar mer ansvar i egen treningssituasjon og de som har behov for større utfordringer og mestringsmuligheter. Disse ungdommene tilbys trenerkurs.

– Som unge trenere kan spillerne snakke med oss om ting de ikke kan snakke om med en «pappatrener». Det er ikke mange år siden vi var på deres alder, og det gir oss et godt utgangspunkt for å forstå dem bedre, forteller håndballtrenerne Emma Lalande (18) og Oda Hangnes (18).

Oppegård IL (2) kopi.jpgFoto: Alexander Eriksson

Brødrene Kristoffer og Henrik Vandvik Tørstad er begge skitrenere i idrettslaget, og forteller at det gir dem mye glede og inspirasjon i å kunne bidra:

– Det å være trener føles ikke som en jobb, jeg har det så gøy at jeg gleder meg til hver trening, forteller Kristoffer (20).

Broren Henrik (17) ønsket å være en del av miljøet, spesielt etter at han selv la opp som aktiv utøver:

– Etter at jeg ga meg som utøver, trengte jeg fortsatt å være en del av idrettsmiljøet. Det ble rart å ikke trene flere timer i uka. Da ble det perfekt å kunne jobbe som trener for klubben!

Unge instruktører til fotballskole, håndballskole og idrettsskole
Hvert år arrangerer Oppegård IL fotballskole og håndballskole, hvor de benytter seg av yngre trenerne som instruktører. De unge utfordres til å sette sammen det sportslige innholdet, mens en ung prosjektleder som idrettslaget har utviklet tar seg av alt det utenom-sportslige. Dermed legger idrettslaget opp rammene for at unge instruktører får utfordret seg, men med god støtte hele veien. Prosjektlederen er en ung engasjert som idrettslaget har utviklet til å kunne ta ansvaret for hele prosjektet.

I tillegg arrangeres det idrettsskole med samtlige idretter i idrettslaget. Her må de forskjellige idrettene samhandle og planlegge aktivitetene sammen. Idrettsskolene gir instruktørene mer ansvar og rom for å utvikle potensielle unge idrettstrenere.

Oppegård IL (3) kopi.jpg
Foto: Alexander Eriksson

Kontaktperson og mentor
Idrettslaget jobber nå videre med å etablere sterkere kontakt med de unge ressursene. I friidretts- og skigruppene har de allerede etablert ungdomsrepresentanter som fungerer som kontaktperson/mentor for de yngste engasjerte. Det jobbes nå for å kunne etablere dette i resten av idrettslaget.

– Følg dem opp og vær der for dem. De trenger en god del støtte i starten. Det er viktig å gi unge kompetansen de trenger, ved hjelp av kursing og praktisk erfaring, forteller den daglige lederen.

De unge tar stegene videre i idrettslaget
Når de unge har vært engasjerte i idrettslaget over flere år, får de mer erfaring og ansvar. Dette har gitt idrettslaget muligheten til å engasjere de unge i styreverv. I Oppegård har de ikke bare fått frem unge ressurspersoner som har bidratt i styret i idrettslaget, men også i styrer i særkrets og særforbund.

– Oppegård ser at de unge kan finne sin plass i idretten som dommere, trenere og ledere like godt som utøvere og vi oppfordrer flere idrettslag til å legge til rette for at ungdom kan bidra, avslutter den daglige lederen.