Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdomsløftet

vinter_ol.jpg

Ungdomsløftet er norsk idretts tiårige satsning frem mot 2022 for å rekruttere og beholde flere ungdom i norsk idrett. Målet er at ungdommer mellom 13 og 19 år skal være med lengst mulig som aktive, men også i rollen som trenere, ledere, dommere og frivillige med ansvar for ulike oppgaver i klubben.

For å oppnå dette har idretten definert tre likeverdige «søyler» som skal nå ulike målgrupper innen ungdomssegmentet.  

Fremtidens utøvere:
Ungdom som driver aktiv idrett, som ønsker å trene mye og bli god i sin idrett, skal få muligheten til det. De skal selv være med å påvirke sin egen aktivitet gjennom å planlegge egen treningshverdag og å sette mål for aktiviteten og treningen. En viktig del av dette er å tilrettelegge for at utøveren kan kombinere satsning på idretten med skole og høyere utdanning.

Ungt lederskap:
Ung medbestemmelse er nøkkelen i ungdomsløftet, slik at ungdom kan ta større ansvar for egen idrettshverdag og eget idrettsmiljø. Dette krever kompetanse og det krever at ungdommen får plass til å være med der beslutningene tas, både i idrettslagene og på krets- og forbundsnivå. Den beste læringsarenaen for de yngste lederne er i eget idrettslag. Idrettslagene trenger støtte til å lære hvordan man identifiserer, utdanner, motiverer og følger opp de unge lederne og/eller trenerne.

Idrett for alle:
Idretten skal jobbe for å beholde flere ungdom i et variert og inkluderende aktivitetstilbud. Med dette ønsker vi at flere ungdom skal finne den aktiviteten de ønsker å drive med, i det omfanget de ønsker seg, i sitt eget lokale og sosiale miljø.
Idrettslagene må få muligheten til å minimere faktorer som gjør at deltakelsen synker, for eksempel pris på medlemskap og aktivitet, krav til utstyr, krav om deltakelse og kvalitet på trenere. Et trygt og godt sosialt miljø der de kan være i aktivitet, uten krav til prestasjon eller resultater. Det er et mål at ungdommen selv er delaktige i å skape disse aktivitetene i idrettslagene, både som ledere, trenere og aktivitetsledere. Det er derfor viktig at denne søylen, og søylen som omhandler ungt lederskap sees i sammenheng.