Allidrett for ungdom

Allidrett for ungdom er et lavterskelkonsept hvor ungdom kan trene ulike idretter/aktiviteter i minst 20 uker i løpet av ett år. 

Les mer om Allidrett for ungdom her.