Trygg på trening med Redd Barna er et eget gratis kurs for trenere og frivillige som skal gjøre klubben din tryggere for barn.

Som trener og frivillig i idretten blir du kjent med mange barn, og noen av disse barna kan kanskje komme til å trenge din hjelp. Du og din klubb kan gjennom dette kurset få bedre forståelse for hva dere kan gjøre for å sikre at alle barn er trygge på trening.


Hvordan fungerer Trygg på trening?

Trygg på trening er et kurs som er utviklet av Redd Barna i samarbeid med Norges idrettsforbund, Nok.Bergen (Kompetansesenter mot seksuelle overgrep) og flere særforbund. Kurset skal gjøre idrettsarenaen til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere og frivillige kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hvordan man kan forebygge vold og seksuelle overgrep i egen klubb, og hva man skal gjøre om man er bekymret for et barn. 

Kurset er laget for at klubbene selv skal kunne holde det i egen kubb. Det vil si at dersom du er trener eller frivillig i en klubb kan du selv bestille kurspakken og holde kurset i din klubb.  

Kurset består av 4 hoveddeler:

  1. Først skal man snakke sammen om hva man allerede gjør nå som er bra. Hva gjør din klubb som skaper trygghet? 
  2. Deretter skal man se opplæringsfilmen og bli kjent med håndboka.
  3. Så skal man reflektere rundt forskjellige dilemmaer og hvordan man kan løse dem ut ifra det man har lært i opplæringsfilmen og de ulike verktøyene i håndboka.
  4. Til slutt skal man bli enige om tre konkrete ting man skal gjøre for at barn skal være trygge på trening.
Historien om Trygg på trening


Hvordan får din klubb tilgang til kurset?

Er du trener eller frivillig i en klubb som hører til hos et av særforbundene i listen under, kan du ta direkte kontakt med forbundet for å få informasjon om kurs tilpasset din idrett.

Dersom din klubb tilhører et særforbund som ikke er på listen under, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Norges Idrettsforbund (NIF). Du finner kontaktinfo i listen under.

Julie Karima Berg
Rådgiver etisk og trygg idrett
E-post: JulieKarima.Berg@idrettsforbundet.no

Rasmus Olstad Semmerud
Fagansvarlig Fair Play og inkludering
E-post: rasmus.semmerud@fotball.no
Tlf: 975 70 972

Jan Kjensli
Utviklingskonsulent, Norges Svømmeskole
E-post: jan.kjensli@svomming.no
Tlf: 408 05 466

Ragnhild Riis
Klubb- og utviklingskonsulent
E-post: ragnhild@basket.no
Tlf: 944 74 848

Maria Karin Dalsbø
Rådgiver verdiarbeid
E-post: maria.dalsbo@gymogturn.no
Tlf: 974 86 207

Kathrine Stand Hammond
Utviklingskonsulent
E-post: Kathrine.StrandHammond@kampsport.no
Tlf: 924 65 106

Tord Bakke Arvesen
Generalsekretær
E-post: tord.bakkearvesen@nif.idrett.no
Tlf: 986 55 268

 

Linn Baarlid
E-post: Linn.baarlid@friidrett.no
Tlf: 941 34 749

Anders Eriksrud Bergan 
E-post: anderseriksrud.bergan@handball.no
Tlf: 957 57 585 

Mimi Mathea Van de Pontseele-Wikant 
Administrasjonskonsulent 
E-post: mw@hockey.no
Tlf: 478 37 251

Christian Grind
Klubbansvarlig
E-post: Christian.Grind@tennis.no

 

Er du trener eller frivillig i en klubb og bekymret for et barn, men usikker på hva du skal gjøre, kan du ta kontakt med Norges idrettsforbund (NIF). NIF har rådgivere som kan hjelpe organisasjonsledd og enkeltpersoner:

Håvard B. Øvregård
Tlf: 91 77 31 57
E-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no

Cecilie Prebensen
Tlf: 99 59 11 90
E-post: cecilie.prebensen@idrettsforbundet.no

Julie Karima Berg
Tlf: 93 68 66 58
E-post: juliekarima.berg@idrettsforbundet.no

Har du spørsmål eller ønsker å komme i kontakt med Trygg på trening-teamet i Redd Barna? Send en e-post til tryggpaatrening@reddbarna.no

Les mer om hvordan du kan varsle om kritikkverdige hendelser i klubb, krets eller andre deler av norsk idrett her.