Se de viktige og gode foredragene om rasisme i idretten.
Se de viktige og gode foredragene om rasisme i idretten.

Viktige foredrag om rasisme til bruk i norsk idrett

Lurer du på hva norsk idrett gjør for å bekjempe rasisme? Få med deg de viktige og opplysende innleggene som belyser problematikken. Innleggene fungerer også som opplæring på lags-, trener- og foreldremøter i idrettslag.

Foredragene ble spilt under et seminar på Norges idrettshøgskole 19. oktober og er en del av undervisningen i sport management. Innlederne Håvard B. Øvregård, seniorrådgiver i Norges idrettsforbund, Yngvar Andersen, også kjent som Puls-Yngvar, Marcela Bustos tidligere idrettsstyremedlem ble bedt om å presentere tre ulike perspektiver. Se innleggene her.

Håvard B. Øvregård om bakgrunnen og videre arbeid i idretten for å forhindre rasisme:
Idrett og rasisme


Yngvar Andersen forteller om sine personlige erfaringer:
Den skjulte rasismen og hvordan det kjennes på kroppen


Marcela Bustos om kopling mellom praksis og teori:
Teori og praksis:


Les om idrettens veileder mot rasisme og diskrimiering