Nils Einar Aas, generalsekretær i Norges idrettsforbund. Foto: Marte Hoel Romskaug
Nils Einar Aas, generalsekretær i Norges idrettsforbund. Foto: Marte Hoel Romskaug

Om #STOPP

Idretten erkjenner at diskriminering skjer i det norske samfunnet og i norsk idrett.

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Rasisme, annen diskriminering og mangel på likeverd er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål, noe som også er reflektert i idrettens gjeldende plandokument Idretten vil! som sier at: «Idretten skal, på alle nivåer, praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.». Dette gjelder på alle idrettens ulike arenaer, også på tribunene.

Med denne temasiden vil norsk idrett ha tilgang til en digital verktøykasse som vil gjøre det enklere for alle organisasjonsledd å følge opp idrettens vedtak om nulltoleranse for rasisme og diskriminering. Samtidig vil temasiden tilby råd og veiledningsmateriell som skal sikre at idrettslagenes medlemmer og ansvarspersoner gjenspeiler mangfoldet i lokalsamfunnet. 

#STOPP ble først lansert av Norsk Toppfotball i 2020. Arbeidet mot diskriminering og hets i idretten videreføres til alle organisasjonsledd i norsk idrett med støtte fra alle 55 særforbund og 11 idrettskretser. 

Et kontinuerlig holdningsarbeid skal bidra til å få slutt på all type diskriminering i norsk idrett. 

Nils Einar Aas
Generalsekretær i NIF