Idrettspresident Berit Kjøll på Bislett stadion mandag, hvor hun og kulturminister Abid Q. Raja mottok rapport om rasisme i idretten. I bakgrunnen er Raja (til venstre) og Marco Elsafadi, leder av arbeidsgruppen. Foto: Pernille Ingebrigtsen
Idrettspresident Berit Kjøll på Bislett stadion mandag, hvor hun og kulturminister Abid Q. Raja mottok rapport om rasisme i idretten. I bakgrunnen er Raja (til venstre) og Marco Elsafadi, leder av arbeidsgruppen. Foto: Pernille Ingebrigtsen

Fem råd til idrettens arbeid mot rasisme

Utvalget «Rasisme i idretten» overleverte mandag sine råd til kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja om hvordan rasisme i idretten kan bekjempes.

I juni ble det satt ned en arbeidsgruppe for å se på ulike tiltak mot rasisme i idretten. Mandag overleverte utvalgsleder Marco Elsafadi og representantene Ezinne Okparaebo og Yngvar Andersen arbeidsgruppens rapport til kulturminister Abid Q. Raja og idrettspresident Berit Kjøll på Bislett stadion.

De fem tiltakspunktene/rådene i rapporten er:

  1. Behov for varslingskanal
  2. Aktiv rekruttering av minoriteter til alle idrettens ledd
  3. Holdningsarbeid
  4. Regelverk og håndtering
  5. Kunnskapsbehov

Viktig bidrag
– Jeg ønsker å takke både kulturministeren og arbeidsgruppen for svært viktige bidrag, råd og engasjement. Personlig setter jeg stor pris på at kulturministeren tok stafettpinnen og er med på å løfte dette sammen med norsk idrett. Vi skal ta vårt ansvar, og håper at dette arbeidet skal bidra til å sette den nye standarden for samfunnet ellers, sier Kjøll.

Kulturminister Raja er glad for at arbeidsgruppen har jobbet raskt og kommet frem til helt konkrete tiltak.

– Idretten skal være en arena for alle – uansett bakgrunn. Så lenge jeg er kulturminister, skal jeg sørge for at denne rapporten ikke blir lagt bort i en skuff, sier Raja.

Rødt kort til rasisme
Kjøll påpeker at norsk idrett har «idrettsglede for alle» som visjon, men at rasisme ødelegger for idrettsgleden. Derfor har alle i norsk idrett et ansvar for å reagere når de ser eller hører rasisme. Idrettspresidenten forventer at hele norsk idrett viser «rødt kort til rasisme».

– Du kan ikke være nøytral til rasisme. Enten reagerer du, eller så er du med på å ødelegge idrettsglede. Det må derfor være en lav terskel for å varsle om rasisme, og idretten må håndtere både varsel og varslere på en god måte, sier Kjøll.

Artikkelen fortsetter under bildet.Utvalget «Rasisme i idretten» var representert ved Yngvar Andersen (til venstre), Ezinne Okparaebo og Marco Elsafadi på Bislett stadoin mandag. I midten står kulturminister Raja og idrettspresident Kjøll. Foto: Pernille Ingebrigtsen 

Behov for et tydelig regelverk
Rapporten er tydelig på at alle idretter må ha regelverk som sikrer nulltoleranse for rasisme.

– Vi vil i vår kartlegging i høst hente inn informasjon om hvordan rasisme er tatt opp både i idrettenes regelverk og i trener- og lederopplæringen. Med bakgrunn i den kunnskapen vil vi se på hvor regelverk og opplæring bør endres slik at vi bedre kan bidra til å forebygge og håndtere rasisme på ulike nivåer i organisasjonen, sier Kjøll.

Ønsker et større forskningsprosjekt
I slutten av september skal det komme en egen veileder som skal gjøre det lettere å håndtere rasismesaker i idretten, og Norges idrettsforbund skal i høst gjennomføre en kartlegging blant særforbundene. Det er likevel ikke nok, mener idrettspresidenten.

– For å få kunnskap om mangfoldet i hele norsk idrett ønsker vi et større forskningsprosjekt som ser på mangfold på flere områder enn bare idrett. Dette arbeidet er vi alle tjent med at Kulturdepartementet leder an på. Vi er også avhengige av å høre historiene fra de som har blitt utsatt for rasisme i idretten. Når og hvordan skjer rasisme i idretten? Jeg ønsker at vi sammen ser på hvordan vi kan tilegne oss denne kunnskapen. Jeg ser at dette er en utfordring ikke bare for idretten, men for hele samfunnet.