Skal du handtere?

Har du ansvar i et idrettslag, og har fått informasjon om seksuell trakassering og/eller overgrep?

  • Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep.
  • Kontakt politiet dersom du veit eller er usikker på om det gjeld eit lovbrot.
  • Kontakt idrettskrinsen i fylket for hjelp til handteringa i idrettslaget.
  • Syt for at saka vert handtert i idrettslaget, sjå fleire råd i rettleiaren.

Heile rettleiaren for handtering av saker som gjeld seksuell trakassering og overgrep i idretten finn du her.