Informasjonsmateriell

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier.

Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Last ned: 
Plakat: Retningslinjer mot seksuell trakassering. 

Brosjyre på norsk: 
Informasjon om og retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

Brosjyre på engelsk: 
Guidelines to prevent sexuell harassment and abuse in sports