gutt med headset-1920x1080px.jpg

Bruk Hue - bli med i kampen mot mobbing

Er du trener eller frivillig i idrettslag? Bruk Hue er et verktøy for deg som ønsker å forebygge nettmobbing og utenforskap på barnas fritidsarenaer.

Bruk Hue for frivilligheten er et undervisningsverktøy som tilbys gratis til alle frivillige lag og organisasjoner, utviklet av Telenor. Verktøyet håper vi kan brukes til å styrke frivilligheten i deres arbeid med å forebygge og håndtere utfordringer knyttet til nettmobbing, nettvett og utenforskap.

Verktøyet består av en 30 minutter lang fiksjonsfilm som følger en vennegjeng som både går på skole sammen, gamer sammen og spiller fotball sammen. En konflikt oppstår på én arena, som fører til utenforskap og mobbing på andre arenaer.

Hvordan bruke Bruk Hue
Filmen kan ses i plenum eller hver for seg på mobiltelefonene, og i etterkant snakker gruppa sammen om ulike tema som tas opp i filmen, som for eksempel tilhørighet, vennskap, bildedeling, kjønnsforskjeller, anonymitet, kroppspress, gaming, språkbruk, osv. 

Les mer om Bruk hue her.