På trener.nif.no får idrettslaget oversikt over alle aktive trenere. Foto: Eirik Førde
På trener.nif.no får idrettslaget oversikt over alle aktive trenere. Foto: Eirik Førde

Slik får idrettslaget full oversikt over trenerne

Den nye klubbtilgangen i trener.nif.no gir idrettslaget oversikt over alle aktive trenere. Når treneren gjennomfører Trenerattesten, kan denne personen samtidig søke om tilknytning til idrettslaget.

Fordeler for idrettslaget:

  • Idrettslaget får totaloversikt over sine aktive trenere
  • Idrettslaget får oversikt over trenerattest-status på sine trenere
  • Statistikk på aldersfordeling, kjønn, status trenerattest og politiattest
  • På klubb- og gren-nivå kan man behandle alle innkommende forespørsler om tilknytning i forbindelse med trenerattest.
  • Funksjonaliteten er tilgjengelig når man er innlogget på klubb eller gren.


Rollen Ansvarlig politiattest vil få tilgang til å kunne se hvilke av de aktive trenerne som har gyldig fremvist attest og ikke.

Trenerne i idrettslaget kan settes på ulik status:

  • Aktiv (er trener per nå)
  • Ikke aktiv (søkt tilknytning, men er ikke aktiv trener per nå)
  • Avvis (skal ikke ligge i idrettslagets oversikt)

Hvem har tilgang til løsningen? Leder, nestleder, daglig leder, adm.leder, medlemsansvarlig, org. ansvarlig klubb og Ansvarlig politiattest har alle tilgang.