Foto: Norges Svømmeforbund
Foto: Norges Svømmeforbund

Kommunikasjonsmateriell for Trenerattesten

Vi har gjort det enkelt for særforbund og idrettslag å spre informasjon om Trenerattesten. Finn kampanjevideoer og tekstforslag her.

For at flest mulig skal ta Trenerattesten er vi avhengige av at særforbund og idrettslag hjelper oss med å spre budskapet.

Her finner dere forslag til tekst og videoer som dere kan benytte på digitale flater der dere møter deres trenere. 

  • Trenerattesten er obligatorisk for alle trenere i norsk idrett – ta den i dag!
  • Er du trener i norsk i drett? Da må du ta Trenerattesten, og det gjør du her.
  • Gi barn og unge idrettsglede i et trygt miljø – ta Trenerattesten!
  • Er du en trener som tror at alle kan kan finne sin plass i idretten? Trenerattesten tar opp de viktigste forventningene som stilles til deg som trener. Ta den i dag!
  • Har du tatt Trenerattesten? Den er obligatorisk for alle trenere og tar kun 10-20 minutter å gjennomføre.
  • Takk for at du er trener, og takk for at du tar Trenerattesten!

Når filmer og tekster publiseres – husk å bruke riktig tag og hashtag:

  • #trenerattest
  • @idrettsforbundet
  • @ditt idrettslag
  • @ditt særforbund 

www.idrettsforbundet.no/trener

 

 

Her er et forslag til tekst i mailen, men idrettslagene står fritt til å gjøre denne til sin egen og formulere mailen selv:

 

Eksempel på e-post:

Emne: Har du tatt Trenerattesten?

Beskrivelse: Trenerattesten er obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Ta den i dag.

Innhold: Idrettstinget har vedtatt at det er obligatorisk med trenerattest for alle trenere i norsk idrett.​

Ambisjonen er å etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. 

Det skal bli enklere og mer oversiktlig for trenerne, hva som er de viktigste oppgavene som skal løses.
Dette skal gi en felles grunnforståelse og forventningsavklaring for alle involverte.

Dette betyr at alle trener i vårt idrettslag må gå inn på www.idrettsforbundet.no/trener og gjennomføre Trenerattesten.

For bruksanvisning se her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/brukerveiledning/for-trenere/

 

Med vennlig hilsen