Foto: Emma Sukalic / Lucky View
Foto: Emma Sukalic / Lucky View

Om kampanjen

Kampanjen #tilbaketilidretten gjennomføres i samarbeid med SpareBank 1 og vil være ett av flere viktige bidrag i gjenåpningen av idretten, foruten gode rammevilkår og viktige strategiske prioriteringer fra myndighetene, kommunene og idretten selv. Målsetningen er å ha like høy deltakelse i 2022 som i 2019.

Lørdag 25. september ble det gjennomført en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne idrettsarrangementer for store og små over hele landet. Målet er å få tilbake alle medlemmer av norsk idrett som har valgt å slutte som følge av koronapandemien.

Idrettsforbundet, særforbund og idrettskretser har lenge jobbet sammen om kampanjen #tilbaketilidretten. Idrettslagene ble oppfordret til å sette av 25. september og gjerne andre dager utover høsten, hvor nye og gamle medlemmer, politikere, næringsliv, frivillige og publikum inviteres til en åpen dag i idrettslagets regi, og gjerne i tilknytning til et planlagt idrettsarrangement. 

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å fortsette #tilbaketilidretten-makeringen med gode aktivitetstilbud til barn, unge og voksne.