Tips for åpne arrangement

Eksempler og inspirasjon til hvordan idrettslaget kan lage et åpent arrangement for nye og gamle medlemmer og frivillige. Velg ut det som passer for deres idrettslag.

 • Benytt arrangementsappen Isonen for å informere om arrangementet og ta imot påmeldinger
 • Spør barn og unge hva de vil være med på. Tilpass aktivitetene etter det.
 • La arrangementet være åpent for alle. For både medlemmer og ikke-medlemmer. 
 • Tilby gratis deltakelse eller lav deltakeravgift. 
 • Ha utlånsutstyr lett tilgjengelig.
 • Inviter lokale forbilder, idrettsutøvere, ordfører, andre politikere, alle som kan gi aktivitetene oppmerksomhet.
 • Bestill opp t-skjorter, vannflasker og aktivitetstøy.
 • Benytt kampanjens logo, filmer, bilder, flyers, plakater og bannere.
 • Undersøk din kommunes gjeldende smittevernråd.
 • Se sjekkliste for rekruttering av deltakere og frivillige under.

 • La alle gruppene i idrettslaget få sin aktivitet representert.
 • Ha varierte aktiviteter, både de aktivitetene idrettslaget tilbyr til vanlig og ikke.
 • Ha ordinær aktivitet over en intensiv uke («intensivkurs»).
 • Ha frilek med utlagt utstyr.
 • Arranger aktiviteter som samler barn og foreldre på samme gruppe eller samtidig på samme arena.
 • Ha arrangementet samtidig som en kamp eller arrangement for toppidrettsutøvere.
 • Ha uteaktiviteter, «løkke- og streetaktiviteter»
 • Samarbeid med andre organisasjoner for å få flere aktiviteter samlet.
 • Ha flere åpne dager inndelt etter aldersgrupper.
 • Ha tilstrekkelig med aktivitetsledere eller trenere slik at alle får tilstrekkelig oppfølging.
 • Ha «sosialt dedikerte» personer som tar imot deltakerne på arrangementet. Det kan være de samme personene som tar imot nye medlemmer til ordinær trening.
 • Tilpass aktivitetene til ferdighetsnivået. Sørg for god differensiering som sikrer både mestringsfølelse og tilstrekkelig utfordring.
 • Ha aktiviteter som er tilpasset parautøvere (personer med funksjonsnedsettelse). Kommuniser eventuelt med utøvere og foreldre i forkant av arrangementet for eventuelle tilpasninger.
 • Benytt utøvere/forbilder som kan vise fram øvelser, instruere, informere og motivere. 
 • Benytt unge og voksne utøvere som «ballgutter» til barns aktiviteter.
 • Benytt ungdom som instruktører eller andre relevante oppgaver.
 • Legge til rette for god arrangementsopplevelse. F. eks: leker og ikke idrettsspesifikke aktiviteter, «pynte/kle opp» arenaen, bruk av speakere, musikk, egne verter som tar imot deltakerne, servering av sunn mat og maskoter som sprer glede!
 • Ha premie eller diplom til alle deltakere.
 • Ha tydelig informasjon om aktivitetene på aktivitetsdagen.
 • Ha skriftlig informasjon om de ordinære tilbudene til idrettslaget med kontaktperson og informasjon om hvordan en melder seg inn i idrettslaget.  
 • Ha informasjon til frivillige under arrangementet om hvordan de kan være frivillige videre.

 • Følg opp nye deltakere og frivillige. Vil de være med videre?
 • Starte opp ny aktivitet ut fra erfaringer fra aktivitetsdagene/uka?
 • Etablere aktivitetsgrupper med sosial profil- «hobbylag»?
 • Samarbeide eller slå sammen lag/grupper som har få spillere igjen?

 • Kontakt lokalt næringsliv for støtte og/eller profilering.
 • Undersøk om kommunen og fylkeskommunen har relevante tilskuddsordninger.
 • Undersøk om idrettskretsen, idrettsrådet, særforbundet eller særkretsen har relevante tilskuddsordninger.
 • Undersøk fond og stiftelser.