Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barns ansvar for kontingent og treningsavgift

barn med ulike baller.JPG

Foreldre må samtykke til at barn under 15 år meldes inn i et idrettslag. Barn over 15 år kan melde seg inn selv. I begge tilfeller er barnet umyndig, og kan ikke pådra seg økonomiske forpliktelser. Hvordan løser man dette i idretten?

 

Idrettslag plikter å føre et medlemsregister der medlemmenes navn fremkommer, i dette tilfelle barnets navn. Barnets foresatte er ofte ikke medlemmer av idrettslaget, men må samtykke til innmelding (hvis barnet er under 15 år) og samtykke til at barnets personopplysninger behandles av idrettslaget. Uansett må foresatte samtykke til at barnet pådrar seg økonomiske forpliktelser frem til det fyller 18 år.

Idrettslag er avhengig av at medlemmene innbetaler kontingent og i de fleste tilfeller at det innbetales medlemsavgift. I praksis vil barnets foresatte ha samtykket til at barnet melder seg inn i idrettslaget, og at det pådras f.eks. treningsavgift. I de tilfellene vil de foresatte være ansvarlig for å innbetale idrettslagets krav på kontingent og treningsavgift mot barnet. Betalingskrav/faktura kan utstedes til barnet, da det er barnet som er registrert i idrettslagets medlemsregister.

Dersom kravet ikke betales ved forfall, må betalingspåminnelser og eventuelt inkassokrav rettes mot barnets foresatte. Det er ikke anledning til å fremme inkassokrav mot barnet, da det er de foresatte som har betalingsforpliktelsen gjennom sitt samtykke til at barnet meldes inn i laget.