ALLEMed_612.jpg

ALLEMED-stafett

ALLEMED-stafetten er som en stafett. De som tar utfordringen må gjennomføre en ALLEMED-dugnad i sitt organisasjonsledd innen én måned og deretter utfordre nye organisasjonsledd etter gjennomføringen (f.eks. et særforbund, en idrettskrets, en særkrets, region, idrettsråd eller et idrettslag).

Ønsker å delta på ALLEMED-stafetten? Meld deg på her!

Alle som tar utfordringen får tilsendt Allemed-materiale kort tid at de har meldt seg på.

Konkrete handlinger
Etter gjennomføring skal organisasjonsleddet sitte igjen med 1-3 konkrete handlinger for å hindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltagelse, og blitt enige om hvem som har ansvaret for at handlingene blir gjennomført. Dette kalles «våre første steg».  

Vår sterke oppfordring er at organisasjonsleddene publiserer «Våre første steg» i enten sosiale medier med hashtag #ALLEMEDstafett, på organisasjonsleddets hjemmeside, som nyhetsbrev eller e-post hvor organisasjonsleddet utfordrer tre nye organisasjonsledd. De som blir utfordret må selv melde seg på stafetten. 

NB! Du må ikke bli utfordret av noen andre for å ta del i stafetten. ALLEMED er åpent for alle.

Kort om ALLEMED
ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med i fritidsaktivitet. Det tar 30-60 minutter å gjennomføre en ALLEMED dugnad.

Les mer om ALLEMED her!

Les mer om økonomi som barriere.

ALLEMED-stafetten startet under idrettens Ledermøte 2018
Norsk idrett forpliktet seg under Idrettstinget i 2015 til å redusere økonomiske barrierer for deltagelse i barne- og ungdomsidretten. Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er, og hvordan hvert organisasjonsledd kan bidra til å redusere disse.

Idrettspresident Tom Tvedt utfordret derfor Norges Basketballforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Skiforbund, Trøndelag idrettskrets og Telemark idrettskrets til å bli med på ALLEMED-stafetten under Ledermøtet på Gardermoen 26. mai 2018. Svært mange særforbund og idrettskretser reiste seg og ønsket å delta på stafetten! Resultatet ser du i bildet over!

Les også: 
Ledermøtet tok ALLEMED-utfordringen på strak arm