Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Etiske veiledere i idretten

Idretten er avhengig av at utøvere og deres støtteapparat er bærere av idrettens etikk og verdier både innad og utad. Under følger gode eksempler fra klubber, særforbund, verdiprosjekter og andre nordiske land.

 
  • Idrettsgleden er det viktigste både for deg og andre

  • Gjør alltid ditt beste og oppfør deg med respekt

  • Overhold idrettens regler og normer for fair play i din idrett 

  • Delta i idretten fordi det er gøy – ikke fordi du skal behage din sponsor, foreldre eller treneren.

  • Vis respekt for alle utøvere, både ”medspiller og motspillere”

  • Unnlat hånende eller nedlatende tilrop og uttalelser overfor andre utøvere, konkurrenter, dommere, trenere og ledere.

  • Oppfør deg overfor andre slik du vil at de skal være overfor deg!

  • Være særlig bevisst din rolle som verdibærer og rollemodell for de som er yngre enn deg
  • Vær et godt eksempel for dine utøvere
  • Skap muligheter for og motiver utøverne til å utvikle sitt individuelle talent og mestringsbehov
  • Tilpass trening og konkurranse for utøvernes alder og utviklingstrinn
  • Overhold og respekter idrettens regler og prosedyrer og sørg for at utøverne gjør det samme
  • Lær dine utøvere til å opptre med respekt overfor dommere og konkurrenter
  • Gi positiv respons ut fra individuelle behov og alder
  • Fordøm usportslig og nedlatende opptreden –
  • Hold mer fokus på mestring enn prestasjon
  • Behandle alle utøvere likeverdig
  • Misbruk ikke din makt og autoritet. Det er nulltoleranse for seksuell tilnærming og intim kontakt med utøvere    
  • Hold deg oppdatert kunnskapsmessig
  • Bidra til et godt felleska og sosialt miljø
  • Vis omsorg og interesse for utøvere som er skadet eller syke.

  Leder og ansatte er, sammen med utøvere, foreldre/foresatte og trenere de viktigste rollemodeller og veivisere for barn og ungdom. I denne rollen kan følgende inngå:

  • Verne om idrettsorganisasjonens grunnverdier
  • Bidra til en åpen og inkluderende idrett
  • Bidra til at idrettens felles mål blir nådd
  • Påta deg ansvar for at de formelle og etiske normer og retningslinjer etterleves
  • Være tydelig utad på idrettens verdigrunnlag – hva er viktig og hva er riktig
  • Ta med medlemmene i beslutningene
  • Holde en høy standard i egen oppførsel både innad og utad
  • Løse tvister og konflikter rettferdig og omgående i overensstemmelse med organisasjonens regler og prosedyrer
  • Administrere idretten etter økonomiske holdbare prinsipper
  • Utnytt aldri din virksomhet til å fremme egne interesser på bekostning av organisasjonens.