Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ett medlemssystem for norsk idrett

Modernisering.JPG

Det vil bli laget en ny løsning basert på dagens Klubbadmin og tjenester som er utviklet av vår samarbeidspartner Albatross IT consulting. Løsningen vil ha bedre funksjonalitet og tjenester, være basert på en mer moderne plattform og ha mer moderne brukergrensesnitt.

 

Løsningen vil bli reetablert på en mer moderne teknisk arkitektur, bruk av mer standardiserte komponenter, gode integrasjonsgrensnitt og tilgang til tjenester basert på roller og vi vil løfte de ulike tjenestene gradvis utover i 2019. For idrettslag som allerede benytter dagens Klubbadmin, vil det bli en gradvis overgang til den nye løsningen gjennom at tjenester og brukergrensesnitt vil bli forbedret.

Det nye medlemssystemet vil blant annet inneholde:

 • Ny og enklere løsning for opptak av medlemmer (on-boarding).
 • Gode rutiner og automatiserte rutiner for kvalitetssikring av grunndata. Eksempelvis vask av persondata mot Folkeregisteret.
 • Gode løsninger for håndtering av grupper og lag innenfor et idrettslag.
 • Gode løsninger for administrasjon av styrer innenfor et idrettslag.
 • Håndtering av personopplysninger i tråd med Personvernlovgivningen (GDPR).
 • Nye og moderne betalingsløsninger med en konkurransedyktig prismodell og stor grad av valgfrihet for idrettslaget.
 • Gode rapporter som gir god innsikt og analyser over utviklingen i idrettslaget.
 • Gode løsninger for dialog og kommunikasjon
 • Gode og veldefinerte integrasjonsgrensesnitt for integrasjon mot tredjepartsløsninger.
 • Gode integrasjoner mot moderne og automatiserte økonomitjenester.
 • Støtte for inntektsgenerering

Den nye medlemsløsningen vil tilby god funksjonalitet og oversikt over medlemmer og aktive for idrettslag, idrettskretsene, særforbundene og NIF sentralt. Dette skal gi god kvalitet og sikre at idretten har eierskap til egne medlemsdata, samt legge til rette for at vi har tilgang til gode rapporter med innsikt over utviklingen av norsk idrett.

Det legges opp til tett brukerinvolvering i utviklingsfasen.

Overordnet fremdriftsplan:

Målet er å videreutvikle løsningen gradvis, men med jevnlige leveranser utover i 2019 og en mer komplett og helhetlig løsning på plass i tredje kvartal 2019. Det legges opp til månedlige webinarer der vi går igjennom det som er levert og skisserer hva som skal leveres de neste 30 dagene.