Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Eierskap til medlemsdata åpner døren for et velfungerende leverandørmarked

mod612.jpg

Idrettsstyrets vedtak om ett felles medlemssystem for norsk idrett er viktig, og skal sikre at vi får kvalitet og eierskap til medlemsdataene, samt at verdien av dataene kan brukes for å styrke finansieringen av norsk idrett fremover.

 

Beslutningen adresserer også tydelige tilbakemeldinger fra fleridrettslag og deres ønske om å håndtere medlemsdata via ett system, og ikke som i dag, hvor flere av idrettslagene må benytte inntil syv forskjellige løsninger.

Vedtaket knytter seg til administrasjon av medlemmer og aktive medlemmer. Det er her viktig at vi får god datakvalitet gjennom at vi har en stamdatabase for disse opplysningene, felles verifisering av medlemmer gjennom bruk av fødselsnummer, samt ensartede definisjoner som legges til grunn for hva som er et medlem, aktiv og betalende medlemmer. Det er også viktig at vi sikrer at håndtering av medlemsdata skjer i henhold til de nye kravene i Personvernforordningen.

I sum skal vedtaket sikre at vi får en enklere hverdag for idrettslagene og kan bruke digitalisering som et sentralt virkemiddel for måloppnåelse. Her er det det vesentlig at vi får kvalitet og eierskap til medlemsdataene og at vi i løpet av 2019 får en vesentlig forbedring av kvaliteten.

Norges idrettsforbund lytter til både medlemmer og markedet

Norges idrettsforbund gjennomfører nå en rekke møter med ulike organisasjonsledd, idrettslag og kommersielle aktører som tilbyr løsninger til norsk idrett. Hensikten med dette er å få frem hvordan vi skal sikre nødvendig datakvalitet og forenklinger for idrettslagene, samtidig som vi også opprettholder et fungerende leverandørmarked til norsk idrett. Det er altså ikke slik at norsk idrett vil stenge døren for kommersielle aktører. Vi vil se nærmere på grensegangen mellom det som skal løses felles og nye modeller for det som sikrer gode og robuste løsninger for norsk idrett og fornuftige modeller for de kommersielle aktørene.


Detaljplan for utvikling av felles digitale løsninger

Det arbeides nå med en detaljplan for utvikling av de felles digitale løsningene og funksjonalitet for felles medlemsadministrasjon. Vi vil opprette en egen nettside under idrettsforbundet.no hvor det legges ut løpende informasjon om hva som skal gjøres, fremdriftsplaner og løpende statusoppdateringer. Vi vil her også kommunisere nærmere hva dette vil bety for idrettslagene, medlemmer og foresatte, samt gjennomføringsplan for eventuell overgang til endrede løsninger.

Idrettslag og øvrige organisasjonsledd vil holdes løpende informert om fremdrift i prosjektet gjennom Epost, nyhetsbrev og fysiske møteplasser. Samtidig vil vi ha en løpende og god dialog med leverandørmarkedet som ønsker å bidra i utviklingen av nye tjenester og som bidrar til å høyne kvaliteten og effektiviteten for arbeidsprosesser i den organiserte idretten, som kan skape mer idrettslig aktivitet, og som styrker rammebetingelsene for frivillig innsats i norsk idrett.