Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Digitaliseringsløftet holder god fremdrift

digi612.jpg

Digitaliseringsprosjektet i norsk idrett holder god fremdrift og Norges idrettsforbund er i rute i henhold til tidsplan. Frem til nå har mye av arbeidet gått på å etablere en grundig plan for en gradvis etablering av en ny tjenestearkitektur basert på Microsoft sine skytjenester.

 

I planen vil vi tilgjengeliggjøre ny funksjonalitet og tjenester parallelt med at vi endrer på den tekniske arkitekturen. Den tekniske tjenestearkitekturen for medlemsinnsikt, trendanalyser og effektive samhandlingsløsninger i vår idrettsorganisasjon er nå også sluttført.

Et godt planarbeid gjør at Norges idrettsforbund nå har utarbeidet konkrete løsningsforslag og tydelige prioriteringer over hvilke tjenester og løsninger som lanseres først og sist i prosjektet.

Norges idrettsforbund har innledet en god dialog med tredjepartsaktører for å avklare fremtidens integrasjonsgrensesnitt til idrettens sentrale database. Vi ønsker naturligvis å inngå et godt og konstruktivt samarbeid med kommersielle aktører som kan tilby etterspurte og verdiøkende tjenester for norsk idrett.

Flere idrettslag er også trukket inn i flere piloter for å avklare deres aktuelle ønsker og behov som skal gjøre deres hverdag enklere gjennom enkle, intuitive og effektive digitale løsninger.

Leveransene starter før påske

De første leveransene står nå for døren og inkluderer startsiden for våre nye medlemssider med kun én innlogging og en ny enkel løsning for innmelding. De første idrettslagene kan ta løsningen i bruk allerede i april og den vil være tilgjengelig for alle i løpet av året. Det er også utviklet støtte for politiattester og ny teknisk løsning for betaling som vil gjøres tilgjengelig på samme tid.

Vi har også jobbet med å automatisere oppsett og rettigheter knyttet til Idrettens Office 365 løsning, samt sikre at disse kan brukes ved samme pålogging som øvrige tjenester. Løsningene er i bruk hos en god del idrettslag og idrettsråd allerede, men vi vil intensivere markedsføringen av løsningen fra og med april.

NIF har også inngått et strategisk samarbeid med Visma om å utvikle integrerte og automatiserte økonomitjenester for alle organisasjonsledd i norsk idrett. Disse tjenestene forventes ferdigutviklet og levert i løpet av 2019. Per i dag tilbys regnskapsløsning basert på Visma e-Accounting og med integrasjon mot Idrettens sentrale database. Vi vil fremover utarbeide en plan som omfatter flere av de digitale løsningene til Visma og med mål om mest mulig automatiserte løsninger tilpasset behovene til både større og mindre idrettslag.

Kort om forventede leveranser inneværende år:

  • NIF kontorstøtte for idrettslag (Office 365)
  • CRM og Business Intelligence (BI) (krets og særforbund)
  • Pålogging, innmelding og betalingsløsninger
  • Tilgjengeliggjøre nye APIèr for tredjeparter og sette disse i drift
  • Videreutvikle medlemsløsninger og nye tjenester for idrettslag
  • Felles digitale økonomitjenester med høy grad av automatisering.

 

Webinarer

Mer detaljert fremdriftsplan med konkretisering av funksjonalitet vil bli tilgjengeliggjort tidlig i april og det legges også opp til månedlige webinarer fra og med april. På webinarene vil vi gå igjennom hva som er levert den siste perioden og hva som planlegges den neste perioden.

Husk å besøke oss på denne temasiden. Her vil du finne all relevant informasjon knyttet til det pågående digitaliseringsprosjektet.