Anleggsbilde NIF612.jpg

Bakgrunn

Moderniseringsprosjektet er opprettet ut ifra en erkjennelse av at idretten i dag ikke er organisert på en mest mulig effektiv måte og ikke i tilstrekkelig grad har klart å ta i bruk digitalisering for å sikre gode tjenester, arbeidsprosesser og verktøy/løsninger.

Det jevne medlem forventer enkle digitaliserte tjenester som hjelper med administrasjon, organisering og gjennomføring av aktivitet. Organisasjonen er meget stor, er tuftet på medlemsdemokrati og har hatt samme hovedtrekk siden 1946. Organisasjonen vil nødvendigvis kunne streve med å ha tilstrekkelig endringstakt. Evnen til å tilpasse seg utfordres.

En organisasjon i utvikling

Idrettsorganisasjonen har utviklet seg kontinuerlig. Spørsmålet som gjenstår er om endringstakten har vært tilstrekkelig, eller om det har utviklet seg et gap mellom det som forventes og det som leveres. Tilbakemeldinger fra alle ledd i organisasjonen er entydige: den største trusselen for den organiserte idretten er organisasjonens egen ineffektivitet. Idretten må organiseres mer effektivt. Det må bli lettere å ta beslutninger og utføre de prioriterte oppgavene.

Fire hovedmål for moderniseringsprosjektet:

Det overordnede målet for Moderniseringsprosjektet er å «sørge for mest mulig ressurser til aktivitet gjennom en medlemsstyrt, effektiv og endringsdyktig organisasjon». I tillegg er det utarbeidet i alt fire hovedmål for prosjektet og disse er:

Hovedmål 1: Styrke idrettens medlemsfokus
Hovedmål 2: Effektiv organisasjon med tydelig ansvars og rollefordeling.
Hovedmål 3: Gode og effektive digitale løsninger
Hovedmål 4: Enhetlig styring av idretten

Basert på disse fire hovedmålene er prosjektet delt inn i tre hoveddeler:

  • Organisering og fordeling av tjenester og oppgaver jf. hovedmål 2 og 1.
  • Digitaliseringsprosjekter jf. hovedmål 3 og 1.
  • Enhetlig styring av idretten jf. hovedmål 4.

Les også:

Faktabilde fra idrettsorganisasjonen

Fremtidens krav til idrettsorganisasjonen