Kajakkpolo_NM_Veka_DagOliver_612.jpg

Fremtidig organisering

Arbeidet med å utrede alternative organiseringsmodeller for norsk idrett er en del av Moderniseringsprosjektet for norsk idrett, og dette prosjektet er forankret i Idrettspolitisk dokument for perioden 2015-2019 og særlig punkt 7.1.1 om at det skal utvikles en organisasjonsutviklingsplan for norsk idrett.

Mer spesifikt sier det idrettspolitiske dokumentet følgende: «Det skal utvikles en organisasjonsutviklingsplan for norsk idrett hvor følgende tiltak skal stå sentralt»:
· Effektivisering av intern ressursbruk i norsk idrett
· Bedre samhandling mellom organisasjonsleddene
· Strukturelle endringer skal tilpasses organisasjonene til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden.

Felles forslag – uavhengig av fremtidig organisering

Idrettsstyret legger følgende til grunn uavhengig av fremtidig modell for organisering:
1. Tydeliggjøring av mål, prioriteringer og oppfølging på tvers av idretten.
2. Tydeliggjøring av ansvar og hovedoppgaver innenfor de ulike organisasjonsledd, administrativt og politisk.
3. Økt bruk av fellestjenester for utvalgte og prioriterte områder.
4. Økt bruk av teamorganisering og styrking av prioriterte kompetanseområder som er nyttige for idrettslagene.

Høring - fremtidig organisering av norsk idrett. 

Høringsinnspill fra særforbund 

Høringsinnspill fra idrettskretser 

Høringsinnspill fra øvrige