Illutrasjon inkludering_1920.jpg

IMDi støtter inkluderingsarbeid i norsk idrett med 800 000 kroner

Norges idrettsforbund er tildelt 800 000 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for prosjektet Med aktivitetsguide inn i idretten 2022-2024.

- Dette prosjektet skal bidra til å få flere utøvere med minoritetsbakgrunn og deres foreldre inn i idretten, sier forvaltningsrådgiver i NIF, Line Hurrød.

NIF har kanalisert midlene til seks underliggende idrettsråd og idrettskrets som organiserer tiltaket Aktivitetsguide. Aktivitetsguider er personer som fungerer som tannhjulet mellom barn/foreldre og idrettslaget. Flere av dem har et annet morsmål enn norsk, som gjør at de kan få god kontakt med målgruppene. Aktivitetsguiden gir familien informasjon om idretten og kan følge barna en periode til ønsket idrettslag. Dette tiltaket fører til at mange barn fra målgruppene blir medlemmer i sitt lokale idrettslag.

Mennesker med minoritetsbakgrunn er underrepresenterte i idrettsorganisasjonen, og det er en utfordring som NIF tar på høyeste alvor. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

- Vi vet at deltagelse i idrett bygger identitet og samhold mellom mennesker og er viktig for tilhørighetsfølelsen for den enkelte. Vi ønsker et større mangfold i vår organisasjon, både for å utvikle oss, men også for å være samfunnsnyttige. Språk og mangel på informasjon kan være en barriere for å delta i idrett. Aktivitetsguide er langt på vei et verktøy for å imøtekomme dette. Med en slik støtte blir innsatsen i inkluderingsarbeidet forsterket, avslutter Hurrød.

NIF er takknemlige for støtten fra IMDi og for arbeidet idrettsrådene og idrettskretsen legger i arbeidet med aktivitetsguide.

Les mer om Aktivitetsguide.

Les mer om Inkludering i idrettslag.