Hvordan møte barn og ungdom som har flyktet fra Ukraina?

Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi AS, tar for seg ulike temaer knyttet til å forstå og møte barn rammet av krig og flukt, og idrettens betydning for disse barna.

Se del 1 over. Del 2 og 3 ligger på høyre side.

Som frivillig på ulike idrettsarenaer, vil du kunne møte barn og unge som har opplevd krig og flyktet hit til Norge. Selv om deres erfaringer og reaksjoner vil være forskjellige, vil noen ha opplevd store belastninger og traumer, mange vil være adskilt fra sine nærmeste, og flere vil kjenne på stor usikkerhet, sorg og lengsel. Idretten kan spille en viktig rolle for dem som kommer hit, både som inkluderingsarena og som et sted hvor de kan oppleve trygghet, mestring og fellesskap med andre. For at du skal kunne møte dem det gjelder på best mulig måte, har vi laget i stand tre videoer hvor det gis en oversikt over hvilke erfaringer, reaksjoner og behov som kan være nyttige å kjenne til i ditt arbeid med barna og ungdommene.

I den første filmen vil det fokuseres på følgende:

  • Hvilke erfaringer har barna med seg fra krigen, fra flukten, og fra tiden etter de ankom Norge?
  • Hva er et traume og hva innebærer det å være traumatisert?

I den andre filmen vil det fokuseres på følgende:

  • Hvilke reaksjoner kan tilkjennegi seg hos barna?
  • Hva er likt og hva er ulikt i de ulike aldersgruppene dere møter?
  • 0-12 år
  • 13-19 år
  • 20 år ++

I den tredje filmen fokuseres det på følgende:

  • Hvordan kan du forstå og møte barna? Også her tas det utgangspunkt i de ulike aldersgruppene du møter (0-12 år, 13-19 år, 20 år og oppover)
  • Hvordan kan du skape relasjon og samarbeid med forelderen, slik at barnet trygges i en ny situasjon, men samtidig gis nok rom til sin egen selvstendighet?
  • Hva kan være viktig for deg å tenke på når det gjelder ditt eget ansvar, hvor ansvaret slutter, og hva som ligger i din rolle?