Foto. Eirik Førde
Illustrasjonsbilde: Eirik Førde

Politiattest

Les om hva som må gjøres når politiattest skal innhentes.

For at søknadsprosessen skal gå så korrekt og raskt som mulig, vil det være nødvendig at oppdragsgiver fyller ut formålsbekreftelsen riktig. Vi anbefaler å bruke vedlagt skjema for bekreftelse på krav om politiattest.

Dersom dere ønsker å bruke annet skjema, ber vi om at opplysningen som framkommer er de samme som det spørres etter i politiets standardiserte skjema. Det er ikke krav om at bekreftelsen må inneholde stempel og håndskrevet signatur.

Hvis bekreftelsen har mangler, blir det sendt retur til søker, og de vil bli bedt om at manglene ved bekreftelsen blir rettet opp. Dette kan forsinke søknadsprosessen og saksbehandlingstiden. Det vil si at personen må vente lenger på politiattesten sin enn nødvendig.

En bekreftelse fra oppdragsgiver må inneholde følgende opplysninger:

 • informasjon om mottaker av politiattesten
 • lovhjemmel for å be om politiattest
 • tilbud om eller bekreftelse på verv eller oppdrag *
 • hvem bekreftelsen gjelder: søkers navn og fødselsdato
 • hva søker skal gjøre: arbeidsoppgaver eller lignende
 • hvor søker skal gjøre dette: arbeidsgiver, organisasjon eller lignende
 • dato og underskrift/stempel fra oppdragsgiver

* NB! Hvis dere tidligere har krevd politiattest fra personer som har avsluttet sitt verv hos dere, er det viktig at dette framkommer i bekreftelsen. Skriv da at dette dreier seg om et nytt oppdrag/verv etter lengre tids opphold.

Søknadsprosess
Det er også viktig at personen søker digitalt på politiets portal på politiet.no og oppretter digital postkasse. Hvis personen har digital postkasse, vil de få politiattesten sin der noen timer etter at vi har ferdigbehandlet saken. Hvis søker ikke har digital postkasse, får søker attesten til sin adresse som er oppgitt i søknaden.

Det kan gå cirka 14 dager fra politiattesten er ferdig til søker har mottatt den i posten. Vi har ikke lov til å sende politiattesten til søker på vanlig e-post.

Den raskeste måten å få en politiattest på er derfor at søker:

 • oppretter digital postkasse og bruker sin e-ID til å logge seg på vår nettside
 • søker via politiets nettsider 
 • legger ved en bekreftelse fra oppdragsgiver
 • vedlegger signatur fra foresatte hvis søker er under 18 år, se vedlagt skjema

Hvis søker ikke har e-ID, kan vedkommende sende inn søknadsskjema til politiet i posten. Søknadskjema finner du vedlagt eller på politiets nettsider. Formålsbekreftelsen skal legges ved søknaden sammen med gyldig legitimasjon.