Illustrasjonsbilde av drikkeflasker.

Forsikringer

Les mer om hvilke forsikringer som gjelder for flyktninger.

Barneidrettsforsikringen omfatter flyktninger på lik linje med andre barn til og med det året de fyller 12 år.

Ungdom og voksne ukrainske flyktninger har rett på helsehjelp via offentlige helsetjenester. Det betyr at klubbene ikke tar noen risiko ved å tilby trening / organisert aktivitet i klubbregi for flyktninger. Les mer på helsenorge.no.

Det er imidlertid viktig at de har registrert seg på nasjonalt mottakssenter på Råde, eller et av de andre registreringsstedene i Norge. Les mer på politiet.no. 

Når det gjelder lisens, må hvert særforbund finne gode løsninger.