Prosjektleder Kari Vanebo i aksjon under Krafttak for mangfold og inkluderings besøk i Troms- og Finnmark idrettskrets.
Prosjektleder Kari Vanebo i aksjon under Krafttak for mangfold og inkluderings besøk i Troms- og Finnmark idrettskrets.

Workshop i Troms- og Finnmark idrettskrets

Krafttak for mangfold og inkludering var 15. juni på besøk i Troms- og Finnmark idrettskrets for å presentere funn fra kunnskapssammenstillingen «Hva vet vi om mangfold og inkludering i idretten?», og for å gjennomføre en workshop om idrettskretsens mangfoldsarbeid

I tillegg til ansatte i idrettskretsen var representanter fra idrettsråd og idrettslag også tilstede. For Troms- og Finnmark idrettskrets var dette startskuddet på mangfold- og inkluderingsarbeidet som skal imlementeres i kretsens nye langtidsplan. 

Rådgiver paraidrett og inkludering iTroms og Finnmark idrettskrets, Pablo Vargas, forteller om en vellykket samling.  

- Vi synes at dette var nyttig fordi det ble presentert kunnskap som kan brukes i vårt videre arbeid. Samtidig ble vi mer bevisste på det arbeidet vi allerede gjør. Vi likte også at det ble brukt relevante eksempler fra idretten i Troms- og Finnmark. 

Dagen startet med en presentasjon av siste nytt fra kunnskapssammenstillingen: Hva vet vi om mangfold og inkludering i idretten?, før vi etter lunsj gjennomførte en workshop. Gjennom gruppearbeid ble det tydelig hvor skoen trykker i dag, men også  hva som burde prioriteres i tiden fremover for å sikre idrettsglede for alle. 

I tillegg til Troms- og Finnmark har fire idrettskretser booket opplegget i august og september. 

Interessert?

Kontakt oss for å booke tid for workshop i din idrettskrets nå. Book tidspunkt ved å sende en mail til kari.vanebo@idrettsforbundet.no