Fra venstre: Rebekka Fremstad, Daniel Hatland, Christopher Knudsen, Sven Sødal, Line Mikkelsen, Ingunn Gjeitnes
Fra venstre: Rebekka Fremstad, Daniel Hatland, Christopher Knudsen, Sven Sødal, Line Mikkelsen, Ingunn Gjeitnes

Seks nye rådgivere starter i Krafttak for mangfold og inkludering

I januar starter seks nye rådgivere i Krafttak for mangfold og inkludering. Dette er ressurspersoner som skal jobbe i og med særforbundene.

Biayna Sardarian, prosjektleder for Krafttak for mangfold og inkludering, håper at ansettelsene skal være til hjelp for særforbundenes i deres arbeid med mangfold og inkludering.   

- Én av prosjektets leveranser er å støtte særforbund i deres arbeid med mangfold og inkludering. Når vi nå får inn seks rådgivere, er det for å sikre at alle særforbund har gode forutsetninger for å komme gang og fortsette det gode arbeidet som allerede gjøres med tematikken. 

Rådgiverne vil sitte hos særforbundene, og dermed være lett tilgjengelige for forbundene i det daglige.   

Bli bedre kjent med de nye rådgiverne her:

Daniel Hatland

Motivasjon: «Jeg brenner for at alle skal ha mulighet til å delta, uavhengig av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, språk og religiøst og politisk ståsted. Dessuten har idrett alltid vært en stor del av livet mitt, og da NIF kom på banen med Krafttak for mangfold og inkludering var jeg aldri i tvil om at dette er noe jeg vil være en del av.»

Bakgrunn: Daniel er tidligere elev på Tertnes Toppidrettsgymnas og kommer fra stilling som prosjektleder for Norsk Toppfotballs prosjekt #stopprasismen. Han var i 2020 med i kultur- og likestillingsminister Abid Rajas utvalgsgruppe mot rasisme. Daniel har også erfaring fra arbeid med mangfold og inkludering i DNB.  

Rebekka Fremstad  

Motivasjon: «Jobben er faglig interessant, men også noe jeg brenner for personlig. Jeg trigges av ideen om at vi skal bidra til å skape idrettsglede for flere. Samtidig har jeg en sterk rettferdighetssans som gir meg lyst til å bidra til likere muligheter i norsk idrett.»  

Bakgrunn: Rebekka har en bachelor i sport management fra Norges idrettshøgskole (NIH) hvor hun skrev om økonomi som barriere for idrettsdeltakelse, og en master i markedsføringsledelse fra Høyskolen Kristiania. Hun har god kjennskap til idretten gjennom sitt arbeid i Vektløfterforbundet, hvor hun fortsetter i en 50 %-stilling. 

Ingunn Gjeitnes  

Motivasjon: «Jeg har erfaring fra arbeid med å skape trygge arenaer, der bevegelsesglede har stått i sentrum. At jeg nå får muligheten til å jobbe strategisk sammen med særforbundene for å få de som i dag står på utsiden inn i dette, er veldig spennende.»   

Bakgrunn: Ingunn er utdannet faglærer i kroppsøving og religion, og utdannet spesialpedagog. I 2020 startet hun opp sin egen dansefestival i Molde. I tillegg til jobben som mangfoldsrådgiver for særforbund, jobber Ingunn i en 50 %-stilling i Danseforbundet.       

Christopher Knudsen  

Motivasjon: «Jeg vet at det allerede gjøres mye godt inkluderingsarbeid i idretten. Likevel sitter jeg litt med følelsen av at jeg nå få muligheten til å være med på å gjøre en forskjell på upløyd mark. Jeg ser på dette som en spennende utfordring.»   

Bakgrunn: Christopher har studert sports management på NIH og har 15 års erfaring fra arbeid med personer med funksjonsnedsettelse som fritidskoordinator i Nordre Follo. Gjennom dette arbeidet har han erfaring med å utvikle tilbud til målgruppen, men også å nå ut med informasjon til de rette personene. I tillegg til jobben som mangfoldsrådgiver for særforbund jobber Christopher med paraidrett i Nordstrand IF.  

Line Mikkelsen  

Motivasjon: «Jeg har selv kjent på verdien av å drive med basketball gjennom egen barndom. At jeg nå får muligheten til å jobbe for at enda flere skal få erfare samme idrettsglede som meg selv, motiverer veldig.»   

Bakgrunn: Line har en master i likestilling og mangfold fra NTNU. Med seg derfra har hun vitenskapelige metoder og analyseperspektiver som blir verdifullt i arbeidet med mangfold og inkludering i særforbundene.    

Sven Sødal

Motivasjon: «Min oppfattelse er at norsk idrett er på god vei i sitt arbeid med mangfold og inkludering, men at det fremdeles er mye arbeid som gjenstår. Jeg trigges av muligheten til å bidra i denne prosessen.» 

Bakgrunn: Sven har vært i idretten som utøver og trener hele livet. Han har bakgrunn som daglig leder i Norsk Judo- og Jiu-Jitsu klubb, lokalisert på Oslo øst, hvor han har erfart hvordan sosiale og kulturelle barrierer begrenset lokalbefolkningens deltakelse. Er også ansvarlig for paraidrett i Norges Judoforbund, hvor han for tiden er utviklingssjef.