Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Ny sjanse for å søke om penger til ditt mangfoldprosjekt

Dette er runde tre med midler som skal deles ut til mangfolds- og inkluderingsprosjekter i norsk idrett, gjennom Krafttak for mangfold og inkludering.

Gjennom ordningen er 17 prosjekter allerede igangsatt, og nå starter jakten på prosjektene i den tredje av totalt fire søknadsrunder.

Særforbund, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag kan søke om prosjekter som treffer ett eller flere av de prioriterte områdene:

  • Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse
  • Arbeid for deltaking blant personer med funksjonsnedsettelse (paraidrett)
  • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling
  • Arbeid mot rasisme, diskriminering og hets 

Det viktigste kriteriet for å få tilslag på ordningen, er at prosjektet kan bidra med erfaringer og kunnskap med overføringsverdi til andre organisasjonsledd i idretten. Samtidig er det viktig at prosjektet kan drives videre innenfor ordinære rammer
etter prosjektslutt.

Ønsker du høre mer om ordningen, eller få tips til søknadsskriving avholdes det et digitalt informasjonsmøte 10. mai. Meld deg på her.

Søknadsportalen åpnet 2. mai, mens fristen for å sende inn søknader er 1. juni.

Du kan lese mer om Krafttaket her, og komme direkte til søknadsportalen her.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Lars Neerbye Eriksen på e-post: larsneerbye.eriksen@idrettsforbundet.no