NIF inviterer til temamøtet: Like muligheter - slik gjør vi norsk idrett likestilt

Se direkte NIFs temamøtet "Like muligheter - slik gjør vi norsk idrett likestilt" fra kl 10.00-12.00 torsdag 28. september.

Program

NIF/Krafttak for mangfold og inkludering
Hvem er vi, og hva tilbyr vi norsk idrett? Presentasjon av fersk kunnskap

Hanne Sogn
Ulikestilling – refleksjoner over vår manglende vilje og evne til å utfordre etablerte praksiser

NFF v/ Karl-Petter Løken
NFFs arbeid for å skape like muligheter for jenter og gutter

Innlandet idrettskrets v/ Tina Thorsen og Mikael Björlin
Stopp festtalene, det er systematisk jobbing som kreves!

Skiforbundet v/Line Jahr
Fra utøver til trener i en mannsdominert idrett

Kristine Kotte-Eriksen
Workshop - Hvilke egenskaper belønner du?