Grafikk til god jul-brev, oppdatert.png

God jul fra oss i Krafttak for mangfold og inkludering

2022 var året vi igangsatte prosjektet Krafttak for mangfold og inkludering. Når vi nå går jula i møte, tar vi med oss nyttige erfaringer fra året som har gått. Samtidig bruker vi anledningen til å løfte blikket og se fremover.

I 2023 skal vi i Krafttak for mangfold og inkludering fortsette arbeidet med å styrke kunnskapen om, og engasjementet for, å inkludere enda flere i norsk idrett. Det gjøres allerede mye bra, og vi vet at viljen er der. Når vi nå har økte ressurser til å jobbe med dette, gir det oss et momentum for å ta arbeidet til neste nivå, sammen med kretser, særforbund, idrettsråd, idrettslag og resten av idrettsorganisasjonen.

I januar starter våre seks mangfoldsrådgivere. De skal særskilt bistå særforbund med kartlegging og strategisk forankring av mangfoldsmål. Rett over nyåret setter vi også i gang nye pilotprosjekter som skal bidra med mer praksiskunnskap om arbeid med mangfold og inkludering i idretten. Og, i februar lanserer vi en kunnskapsoppsummering i samarbeid med Rambøll, som vil gi oss kunnskap og retning for vårt videre arbeid.

Når vi nå går inn i de siste dagene før jul, håper vi at dere hjelper oss å opprettholde inkluderingstrykket. Tilby din hjelp til noen som trenger det i førjulstida, eller inviter noen du vet er alene på julaften. Dette er praksistrening som vi vil dra nytte av når vi på nyåret skal fortsette arbeidet for å få med enda flere.

Når vi sammen skal bevege oss fra «hos oss er alle velkomne», til «vi vil at du skal bli med på neste trening». Fra passiv til aktiv invitasjon, og fra idrettsglede for noen til idrettsglede for alle.

God jul fra oss i Krafttak for mangfold og inkludering!