Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Fikk inn 74 søknader. Disse pilotprosjektene fikk midler

13 nye mangfold- og inkluderingsprosjekter ble valgt ut i den tredje søknadsrunden.

Krafttak for mangfold og inkludering presenterte sin innstilling for styringsgruppa 27. juni og fikk aksept for samtlige innstillinger. 

I den tredje utlysningsrunden har det, som i de to foregående rundene, kommet inn mange gode og søknader. Det er gledelig å se alle de gode tiltakene og engasjementet som er ute i idrettsorganisasjonen.

Prosjektene som er valgt, er de som har svart best på det Krafttak for mangfold og inkludering skal levere på, med tanke på utvikling av metodikk og verktøy som har høy overføringsverdi til andre organisasjonsledd og hvilke område prosjektet treffer, har også blitt vektlagt

Følgende prosjekter mottar støtte til å gjennomføre pilotprosjekter fra høsten

Norges Klatreforbund: Kjønnsbalanse og likestillling

Norges Studentidrettsforbund: Kjønnsbalanse og likestilling, sosiale- og kulturelle barrierer, arbeid for personer med funksjonsnedsettelse, hets, rasisme og diskriminering

Norges Basketballforbund: Sosiale- og kulturelle barrierer

Norges Skiforbund Hopp: Kjønnsbalanse og likestilling

Norges Bandyforbund: Arbeid for personer med funksjonsnedsettelser

Norges Golfforbund: Sosiale- og kulturelle barrierer

Norges Motorsportforbund: Arbeid for personer med funksjonsnedsettelser

Agder Idrettskrets: Arbeid for personer med funksjonsnedsettelser

Christiansand Klatreklubb: Sosiale- og kulturelle barrierer

Strømsgodset Toppfotball: Sosiale- og kulturelle barrierer, og kjønnsbalanse og likestilling

Rustad IL: Sosiale- og kulturelle barrierer

Norges Triatlonforbund: Arbeid for personer med funksjonsnedsettelser

Norges Fekteforbund: Arbeid for personer med funksjonsnedsettelser


Neste, og siste, mulighet for å søke om midler er 1. desember 2023. Det kommer mer informasjon når søknadsportalen åpner.  

Krafttak for mangfold og inkludering er et treårig prosjekt, finansiert av et ekstraordinært tilskudd på 30 mill. kroner fra KUD. Krafttaket skal gi idretten mulighet til en ekstra satsing på mangfold og inkludering.