Brettforbundets prosjekt er blant de utvalgte. Foto: Eirik Førde
Brettforbundets prosjekt er blant de utvalgte. Foto: Eirik Førde

Nye mangfoldsprosjekter starter opp i januar

Syv nye mangfoldsprosjekter er valgt ut i andre søknadsrunde. Se hvilke særforbund og klubber som har fått støtte.

Prosjektkoordinator Lars Neerbye Eriksen presenterte prosjektets innstillinger for styringsgruppa 19. desember og fikk aksept for samtlige innstillinger.

- Det har vært vanskelig å velge ut, da søknadene var mange og gode. Og med begrensede midler, er det kun de aller beste søknadene som kan prioriteres, sier Eriksen. 

Prosjektene som er valgt, er de som har svart best på det Krafttak for mangfold og inkludering skal levere på, med tanke på utvikling av metodikk og verktøy som har høy overføringsverdi til andre organisasjonsledd.  

Hvilket tematisk område prosjektet treffer, har også blitt vektlagt.

Ett av prosjektene som har fått innvilget søknaden sin, er Vålerenga Fotball i samarbeid med Vålerenga Samfunn og foreningen FRI Oslo og Viken. De skal utvikle tre ulike nettkurs med tilhørende pedagogisk veiledningsopplegg, som skal løfte kunnskapsnivået om kjønns- og seksualitetsmangfold i norsk idrett.

Neste mulighet for å søke om midler er 1. juni 2023. Det vil komme mer informasjon om denne når søknadsportalen åpner.  

Krafttak for mangfold og inkludering er et treårig prosjekt, finansiert av et ekstraordinært tilskudd på 30 mill. kroner fra KUD. Krafttaket skal gi idretten mulighet til en ekstra satsing på mangfold og inkludering. Les mer om prosjektet her.

Følgende prosjekter ble valgt ut i søknadsrunde 2:

Vålerenga Fotball i samarbeid med Vålerenga Samfunn og foreningen FRI Oslo og Viken
Arbeid mot diskriminering, rasisme og hets.

Norges Bryteforbund i samarbeid med Norges Bokseforbund og Sportsklubben av 1909
Arbeid for personer med funksjonsnedsettelser.

Haugerud Idrettsforening i samarbeid med Grorud IL
Arbeid mot sosiale- og kulturelle barrierer.

Brettforbundet – Brett for alle
Arbeid mot sosiale- og kulturelle barrierer.

Akademiet kickboksing og Bokseklubb i samarbeid med idrettsrådet i Trondheim
Arbeid mot sosiale- og kulturelle barrierer og for kjønnsbalanse og likestilling.

Fornebu Bordtennisklubb
Arbeid mot sosiale- og kulturelle barrierer.

Tromsø Kampsportklubb
Arbeid mot diskriminering, rasisme og hets, og mot sosiale- og kulturelle barrierer.