Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Høydehus

Norges idrettsforbunds vedtak om høydehus og andre innretninger eller midler for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk

Idrettstinget 2003 

Vedtak: 

«Det er ikke tillatt å benytte såkalte høydehus eller andre innretninger eller midler for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk i den hensikt å oppnå konkurransemessige, treningsmessige eller restitusjonsmessige fordeler, herunder:

  1. Det er forbudt å benytte såkalte høydehus eller såkalte innretninger for manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk i trenings- eller konkurransemessige sammenheng.
  2. Det er forbudt å benytte oksygenmasker eller liknende innretninger i eller i tilknytning til konkurranser for å oppnå konkurransemessige fordeler.
  3. Forbudet i punkt 2 gjelder ikke når slike innretninger inngås som lovlig utstyr i forbindelse med utøvelse av konkurranser.»

Da vedtaket ble fattet ble det gitt følgende begrunnelse: 

«Idrettsbevegelsen vil dø som samfunnsbevegelse i sin nåværende form hvis vi ikke rensker opp i konkurranseidrettens gråsoner. Vanlige folk har ingen forståelse for norske idrettslederes og utøveres ekstreme utnyttelse av alle såkalte lovlige midler for å vinne. Det er uhyre viktig av flere grunner at idretten tar stilling og er klar og tydelig når det gjelder etiske grenser for hva man tillater at våre utøvere utsetter seg for. Det er tid for å stoppe opp, og idrettsverdenen må på alle plan vise vilje til å rydde opp og gjenreise tilliten til idrettens egen verdi og omgivelsene rundt den.

Vi ønsker å rekruttere stadig nye barn og unge til idretten, nye generasjoner med foreldre, trenere og ledere.

Vi ser at pengemotiver, prestisje og ære overtar for perspektiver som mestring, fostring og fellesskap.»

Idrettsstyret 2006

Vedtak:

Idrettsstyret fastslår at hyperbar oksygenbehandling omfattes av Idrettstingets vedtak fattet i 2003, og således ikke er tillatt. Vedtaket i tingsak 14.2 lyder:
”Det er ikke tillatt å benytte såkalte høydehus eller andre innretninger eller midler for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk i den hensikt å oppnå konkurransemessige, treningsmessige eller restitusjonmessige fordeler, herunder:

1. Det er forbudt å benytte såkalte høydehus eller såkalte innretninger for manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk i trenings- eller konkurransemessige sammenheng.
2. Det er forbudt å benytte oksygenmasker eller lignende innretninger i eller i tilknytning til konkurranser for å oppnå konkurransemessige fordeler
3. Forbudet i punkt 2 gjelder ikke når slike innretninger inngår som lovlig utstyr i forbindelse med utøvelse av konkurranser.”

Hyberbar oksygenbehandling er medisinsk behandling som utøvere som er skadet, kan bruke etter henvisning fra lege på medisinsk grunnlag. Det skal søkes om fritak fra Idrettstingets vedtak før slik behandling iverksettes. Søknad om fritak stilles til Antidoping Norge som gis kompetanse til å avgjøre søknaden. Antidoping Norge kan gi nærmere prosedyrer for fritakssøknaden.

Idrettstinget 2015

Vedtak:

«Norges idrettsforbund anser at bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen og andre gasser er uforenlig med idrettens verdier, og vil arbeide for et internasjonalt forbud som tilsvarer det norske forbudet vedtatt av Idrettstinget 2003.»

Begrunnelse for vedtaket er:

«NIFs idrettsmedisinsk etiske råd har avgitt en uttalelse i saken, der rådet enstemmig anbefaler at vedtaket fra 2003 blir stående (se vedlegg). Idrettsstyret anbefaler at Idrettstinget vedtar at NIF skal arbeide for at WADA etablerer et tilsvarende forbud som det norske. Det vil representere en konsistent oppfølging av et strengt nasjonalt antidopingarbeid.»

Tingpapirene fra 2015 samt uttalelse fra NIFs idrettsmedisinske etiske råd finnes her:  

Forslag til Endringer (pdf) (side 122-131)