Kampfiksing

Lotteri- og stiftelsestilsynet har en varslingstjeneste hvor du kan sende inn tips.

Har du mistanke om kampfiksing eller vet du om en hendelse som burde vært rapportert?

Tips om kampfiksing her