Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Utelukkelse og suspensjon

Norges idrettsforbund (NIF) har mottatt flere henvendelser med spørsmål om hva det innebærer å være suspendert. Nedenfor gis en nærmere redegjørelse for konsekvensene av en ilagt suspensjon. Gjennomgangen er ikke uttømmende.

Regelverket
Reglene om suspensjon fremgår av World Anti-Doping Code (WADC) og er gitt av World Anti-Doping Agency (WADA). WADA er en stiftelse der IOC og myndighetene hver bidrar med finansieringen og har halvparten av styreplassene i de styrende organer.

Formålet med WADC er å beskytte utøverens rett til å delta i en dopingfri idrett, og gjennom dette bidra til å fremme helse, rettferdighet og likhet for alle utøvere i verden. WADAs regelverk skal sikre et harmonisert, koordinert og effektivt antidopingarbeid både nasjonalt og internasjonalt for å avdekke, hindre og forebygge doping.

WADC er altså et felles regelverk som skal gjelde i hele verden, og koden skal sikre at alle utøvere nyter godt av de samme antidopingprosedyrer og den samme beskyttelsen, uavhengig av idrett, nasjonalitet eller det land testingen foretas i, slik at utøverne kan delta i konkurranser som er sikre og rettferdige.
De parter som har sluttet seg til WADC omtales som «signatory», og de er, gjennom tilslutningen, forpliktet til å følge WADC, og respektere utenlandske og internasjonale avgjørelser gitt i medhold av WADC.

NIF har sluttet seg til WADC, og reglene får anvendelse for NIF og NIFs medlemsorganisasjoner, samt deres medlemmer.
En suspensjon gitt i medhold av WADC gjelder derfor for all organisert idrett og aktivitet under NIF, og for alle utenlandske og internasjonale idrettsorganisasjoner som har sluttet seg til WADC.

Hvilke organisasjoner som er tilsluttet WADC fremgår av WADAs hjemmeside:
www.wada-ama.org/en/code-signatories

Dette sier WADC om utelukkelse, som også vil gjelde for en supspensjon:

«No Athlete or other Person who has been declared Ineligible may, during the period of Ineligibility, participate in any capacity in a Competition or activity (other than authorized anti-doping education or rehabilitation programs) authorized or organized by any Signatory, Signatory’s member organization, or a club or other member organization of a Signatory’s member organization, or in Competitions authorized or organized by any professional league or any international- or national-level Event organization or any elite or national-level sporting activity funded by a governmental agency.”

I kommentaren til bestemmelsen fremgår følgende: 
“ (..) an Ineligible Athlete cannot participate in a training camp, exhibition or practice organized by his or her National Federation or a club which is a member of that National Federation or which is funded by a governmental agency. Further, an Ineligible Athlete may not compete in a non-Signatory professional league (e.g., the National Hockey League, the National Basketball Association, etc.), Events organized by a non-Signatory International Event organization or a non-Signatory national-level event organization without triggering the Consequences set forth in Article 10.12.3. The term “activity” also includes, for example, administrative activities, such as serving as an official, director, officer, employee, or volunteer of the organization described in this Article. Ineligibility imposed in one sport shall also be recognized by other sports…”

Innholdet i suspensjonen

Deltakelse i konkurranser

Den som er suspendert kan ikke delta i noen konkurranser som skjer i regi av en «signatory» eller dens medlemmer. NIF er «signatory». Det betyr at personen ikke kan delta i en konkurranse som skjer i regi av et særforbund i NIF, en særkrets/region eller et idrettslag, eller i et samarbeid med disse. Tilsvarende gjelder for konkurranser i regi av andre utenlandske og internasjonale «signatories».

Personen kan heller ikke delta i enkelte konkurranser utenfor den organiserte idretten, jf. "Competitions authorized or organized by any professional league or any international- or national-level Event organization or any elite or national-level sporting activity funded by a governmental agency.”

Deltakelse i organisert trening og annen idrettsaktivitet

Personen kan ikke delta i trening eller annen idrettsaktivitet («training camp, exibition, practice») som er organisert av eller godkjent av en «signatory» eller dens medlemsorganisasjoner.

Den som er suspendert kan fritt drive egenorganisert trening, også der dette skjer med andre, forutsatt at dette ikke er organisert av eller godkjent av en «signatory» eller dens medlemsorganisasjoner.

WADC begrenser ikke utøverens mulighet til selv å engasjere og bekoste egne trenere mm., forutsatt at dette ikke er organisert av eller godkjent av en «signatory» eller dens medlemsorganisasjoner.

Tillitsverv mv. for et organisasjonsledd

Personen kan ikke ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, og kan derfor ikke velges til styreverv, gis treneroppgaver, representere, eller ha administrative oppgaver knyttet til aktiviteter som er organisert av eller godkjent av en «signatory» eller dens medlemsorganisasjoner.

Bruk av idrettsanlegg og andre fasiliteter

WADC tillater ikke at den som er suspendert bruker de anlegg en «signatory» eller dens medlemsorganisasjoner disponerer, f.eks. gjennom et leieforhold, men begrenser ikke adgangen til å bruke private treningssentre eller offentlige anlegg.

Har du spørsmål, kontakt juridisk avdeling på juss@idrettsforbundet.no

Relevante lenker:

WADA:
www.wada-ama.org/

WADC:
www.wada-ama.org/en/resources/the-code/world-anti-doping-code

Dopinglisten 2018:

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf

Dopinglisten 2017:
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2016-09-29_-_wada_prohibited_list_2017_eng_final.pdf

Dopinglisten i norsk oversettelse: 

Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO): 
www.antidoping.no