NZ6_4686.jpg

Informasjon for deg som skal ut å reise til andre land

Du som innehar et internasjonal verv eller posisjon er ofte ute på reiser og besøker forskjellige land. Ofte er dette til trygge, stabile land. Andre ganger kan det være steder eller land hvor situasjonen er mer ustabil enten politisk eller sikkerhetsmessig. Da kan det være nyttig å ha gjort seg kjent med både den politiske og sikkerhetsmessige situasjonen før man reiser. Under finner du linker til viktige nettsteder som gir deg innblikk i situasjonen i enkeltland. Søk opp det aktuelle landet og finn den relevante informasjonen for deg. Dette gjør deg i bedre stand til å vurdere risikoen og forberede deg på hva som venter.

 

UDs reiseinformasjon

Her finner du reiseinformasjon til land Norge har diplomatiske forbindelser med og en oversikt over hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere på reise kan forvente av utenrikstjenesten. Trykk her!

 

Reiseregistrering

Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post. Trykk her! 

 

FN-Sambandet 

FN-sambandet har blant annet i oppgave å øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk. På denne siden får du en klar og tydelig oversikt over hvert enkelt land i verden. Trykk her!

 

Amnesty International 

Amnesty International er en global organisasjon som dedikerer seg til å styrke de universelle menneskerettighetene, basert på FNs menneskerettighetserklæring og andre internasjonale avtaler. Her finner du landinformasjon fra Amnesty sin hjemmeside. Trykk her!