Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Tips til deg som jobber internasjonalt

Anne Farseth, Espen Lund, Magnus Sverdrup og Terje Roel har alle verv i internasjonale idrettsorganisasjoner. Anne, Espen og Magnus gir deg sitt beste tips til internasjonalt arbeid. Terje deler sin erfaring fra generalforsamlingen til Den europeiske paralympiske komité i 2019. Generalsekretær i Norges Triatlonforbund, Gabrielle Bjørnstad-Northern gir oss sine erfaringer med hvordan de har jobbet med bærekraft inn mot sitt internasjonale særforbund.