Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Hva er krysskulturell kompetanse og hvorfor er dette viktig for deg som jobber internasjonalt?

Krysskulturell kompetanse refererer til evnen til å forstå og samhandle effektivt med individer fra andre kulturer. Dette inkluderer kunnskap om, forståelse for, og evnen til å respektere og verdsette kulturelle forskjeller. Målet med krysskulturell kompetanse er å bygge gode relasjoner mellom kulturer og fremme forståelse og samarbeid.

 

 

Sentrale kjennetegn ved krysskulturell kompetanse:

 

Evnen til å anerkjenne egne kulturelle verdier, tanker og oppfatninger, samt hvordan disse kan påvirke din interaksjon med andre

Kunnskap om forskjellige kulturelle praksiser, normer, verdier og verdenssyn

Evnen til å kommunisere effektivt og hensiktsmessig med individer fra andre kulturer. Dette inkluderer både verbal og ikke-verbal kommunikasjon

Evnen til å sette seg inn i andres situasjon og forstå deres følelser, verdigrunnlag og virkelighetsoppfatninger. Evnen til å sette seg inn i andres situasjon henger sammen med grad av sosial og kulturell sensitivitet.

Evnen til å nærme seg nye og ukjente situasjoner med et åpent sinn, uten forutinntatte meninger eller fordommer.

Fleksibiliteten til å justere egne atferdsmønstre basert på den kulturelle konteksten man befinner seg.

En kontinuerlig læringsprosess

Krysskulturell kompetanse er en kontinuerlig læringsprosess. Å leve i eller jobbe med andre kulturer kan by på utfordringer, men det gir også mulighet for personlig vekst og berikende erfaringer. I en globalisert verden blir krysskulturell kompetanse stadig viktigere, både i profesjonelle sammenhenger og i hverdagen.

Det er ingen tvil om at krysskulturell kompetanse er et viktig aspekt for representanter fra norsk idrett som skal jobbe med internasjonale spørsmål i et internasjonalt miljø. Ved å utvikle din krysskulturelle kompetanse får du samtidig en bredere forståelse for din egen kultur og evner derfor å samhandle mer effektivt og hensiktsmessig også med mennesker med samme kulturelle bakgrunn. Din krysskulturelle kompetanse vil utvikle seg gjennom erfaringer, refleksjoner og kunnskap.

 • Utvis ydmykhet

 • Vær høflig

 • Beskriv – ikke fortolk eller bedøm

 • Aktivt avsjekke antagelser og intensjoner

 • Sett deg inn i den andre parts situasjon

 • Lytt minimum 80 % av tiden

 • Still utforskende spørsmål – hvordan, hva tenker du om, osv.

 • Ta opp ett tema i gangen, fremfor å inkludere flere i samme samtale

 • Unngå vanskelige spørsmålsstillinger, vær konkret

 • Unngå lange og abstrakte fremstillinger, bruk heller eksempler

 • Bruk mye tid i personlige møter

 • Det personlige trumfer telefon, epost, sms, sosiale medier osv.

 • Unngå sarkasme, ironi og humor som krever felles referanser

Vil du lære mer om krysskulturell kompetanse?

Ønsker du å lære mer om krysskulturell kompetanse og hvordan du kan utvikle dine evner på dette feltet, kan den anerkjente forfatteren og forskeren, Geert Hofstede, være et godt utgangspunkt. Han er forskeren bak de seks anerkjente kulturdimensjonene: The 6 dimensions model of national culture by Geert Hofstede.

Selskapet Hofstede Insights har utviklet et verktøy som analyserer forskjellige lands kulturelle utgangspunkt og som dermed kan sammenligne kulturer i forskjellige land basert på de seks dimensjonene. Test dette verktøyet her: Country comparison tool

Det er også utviklet en app for det samme verktøyet kalt Hofstede Insights, som du finner der du laster ned apper. Nederst er det lenket til appen deres, som finnes i Google Play og i Appstore. 

Her kan du plotte inn ditt land og landet til den personen du skal ha et møte med og få opp en sammenligning av den kulturelle bakgrunnen deres. Deretter kan du få tips om hva du spesielt bør tenke på når du skal gå i møte med personer med denne spesifikke kulturelle bakgrunnen.