Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag

skategjengen.jpg
 

  Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag har sin opprinnelse i Storbyprosjektet som startet i 1993.

  Årlige midler fra Kulturdepartementet

  Norges idrettsforbund har siden 1993 årlig mottat midler fra Kulturdepartementet til ordningen Inkludering i idrettslag. Midlene kanaliseres videre til utvalgte idrettsråd (og enkelte idrettskretser) i store byer, som igjen fordeler midlene til idrettslag. Midlene kan brukes i idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, i randkommuner utenfor Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg, Haugesund, Bodø, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord og Sandnes. 

  Mål og målgrupper

  Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Tiltak for å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget.

  Positive resultat

  Midlene har bidratt til deltakelse av målgruppene inn i ordinære idrettstilbud, samt i andre idrettstilbud som åpen hall, ferietilbud og ulike kurs. Støtten gjør altså at idrettslag kan iverksette gode inkluderingstiltak som gir barn og ungdom mulighet for gode opplevelser og tilhørighetsfølelse til et godt miljø. Idrettslagene i ordningen oppgir at de har fått flere i målgruppene til å bli i idrettslagene. I tillegg til at idrettslagene får flere medlemmer, oppgir idrettslagene at de får flere foreldre til å bli engasjerte, at idrettslagets omdømme forbedres, at kriminalitet forebygges og at lokalmiljøet bedres. Inkludering i idrettslag gir derfor positive ringvirkninger for samfunnet for øvrig. 

  Tilskuddsbrev fra KUD til NIF for 2019

  Rapport fra NIF til KUD Inkludreing i idrettslag for 2019

  Vedlegg til rapport for Inkludering i idrettslag 2019

  Rapport fra NIF til KUD Inkludering i idrettslag for 2018

  Rapport fra NIF til KUD Inkludering i idrettslag for 2017

  Tildelingsbrev fra NIF til idrettsråd og idrettskretser for 2019

  Oslo Idrettsråd/Idrettskrets
  Ingvild@idrettsforbundet.no
  Ingvild Vårdal Bredesen
  Akershus Idrettskrets Johan.Conradson@idrettsforbundet.no Johan Conradson
  Fredrikstad Idrettsråd stefan@frid.no Stefan Løkse
  Fredrikstad Idrettsråd fabian@frid.no  Fabian Andersen 
  Sarpsborg Idrettsråd sir@sarpsborg.com Kjell Einar Andersen
  Sarpsborg Idrettsråd ole-henrik.andersen@sarpsborg.com Ole-Henrik Andersen
  Bergen Idrettsråd Roar.andersen@idrettsforbundet.no  Roar Andersen
  Trondheim Idrettsråd Gina.thrane@idrettsforbundet.no  Gina Thrane
  Bodø idrettsråd Hilde.anneland@idrettsforbundet.no Hilde Ånneland
  Stavanger Idrettsråd jone@idrettsraadet.no Jone Edland
  Stavanger Idrettsråd arne@idrettsraadet.no Arne Thorsen-Eie
  Rogaland IK (Sandnes IR) Oddvar.Hoyland@idrettsforbundet.no Oddvar B. Høyland
  Haugesund Idrettsråd moniquehousken@gmail.com Monique Housken
  Telemark IK (Skien IR/Porsgrunn IR) Therese.husby@idrettsforbundet.no Therese Husby 
  Vestfold IK (Sandefjord IR/Larvik IR) annekatrine.aas@idrettsforbundet.no Anne Katrine Aas
  Drammen Idrettsråd Janne.hafskjold@drammenir.no  Janne Hafskjold
  Tromsø Idrettsråd Britt.leandersen@nif.idrett.no  Britt Leandersen
  Kristiansand Idrettsråd Geir.thorstensen@idrettsforbundet.no Geir Thorstensen