Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Økonomi som barriere

Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». I dag forsvinner barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Det vil vi gjøre noe med.

 

Norsk idrett vil redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse:

 • Vi vil begrense kostnadene til trening og konkurranser.
 • Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig.
 • Bruk av kostbart utstyr skal begrenses for barn og unge.
 • Idrettslagene skal tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.
 • Vi ønsker gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom.

Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett. Hvert idrettslag kan gjøre det lettere for alle å delta uavhengig av familiens økonomi.

Vi anbefaler verktøyet ALLEMED. Gjennom film og diskusjonskort er dette et ferdig opplegg for å ta opp temaet i idrettslaget.

I tillegg til dette anbefaler vi deg å ta en titt på siden "Hvordan inkludere?" og "Hvorfor inkludere?". Her finner du mange tips som kan hindre at økonomi blir en barriere for barn og unges idrettsdeltagelse.

  I Fritidserklæringen, signert 7.juni 2016, går kommunene, frivilligheten og staten sammen for en felles innsats slik at alle barn og unge, uavhengig av familiens økonomi, skal få delta jevnlig i minst èn organisert fritidsaktivitet.

  Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, herunder artikkel 31: «Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.»

  Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.

  For å realisere dette må alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

  Partene har blitt enige om følgende:

  1. Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.
  2. Barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal delta i.

  Løsningene må finnes i fellesskap og sammen vil vi:

  1. Samarbeide lokalt og nasjonalt om at alle barn og ungdom skal få minst en organisert fritidsaktivitet
  2. Fremme betydningen av å satse på lokale lag og foreningers aktivitetstilbud
  3. Formidle gode ideer og lokale eksempler på hvordan kommuner og frivillighet kan samarbeide
  4. Utfordre hverandre på holdninger og handlinger

  Last ned Fritidserklæringen her.

  Norges idrettsforbund inngikk i februar 2017 en samarbeidsavtale med BUA for å gjøre det enklere for idrettslag å tilby gratis utlån av sportsutstyr i sitt lokalmiljø.

  BUA er en nasjonal forening og nettverk av utstyrsordninger som skal gjøre det enklere for barn og unge å låne utstyr til idrett og friluftsliv. Mange utstyrsordninger heter Skattkammer, noen Frilager eller Frigo, men de aller fleste heter BUA. Utstyrsordningene drives av kommuner eller frivillige organisasjoner som f.eks. idrettsklubber, frivilligsentraler eller Kirkens Bymisjon. Felles for BUA-nettverket er ønsket om å gjøre det enklere for barn og unge å låne utstyr.

  På hjemmesiden http://www.bua.io/ finnes oversikt over hvor man kan låne utstyr, hva man kan låne, åpningstider og adressen til utlånsordningene i BUA-nettverket. Her kan alle låne, enten det er fordi de vil teste en ny aktivitet og spare miljøet, eller synes utstyr er dyrt.

  BUAordningen fungerer som et bibliotek, hvor man oppretter en låneprofil på hjemmesiden og deretter kan låne så mye og ofte man vil. Mindreårige må ha med foreldre eller fullmakt fra foreldre når de låner første gang. Deretter behøver de ikke ha med foreldre. Og det er helt gratis å låne.

  Samarbeidet mellom Norges idrettsforbund og BUA har som formål å gi barn og unge enklere tilgang til utstyr, slik at de kan utøve idrett og være fysisk aktive etter eget ønske og behov. Idrettsklubber som ønsker å låne ut sportsutstyr kan bli med i BUA-nettverket og få tilgang til verktøy og tjenester som gjør det enklere, tryggere og mer effektivt å låne ut sportsutstyr i sitt lokalmiljø.

  Ta kontakt eller les mer om tjenestene BUA tilbyr her: BUAs tjenster.