Se opptak fra inkluderingskonferansen og intervjuet med Ezinne Okparebo. Foto: Sofie Torlei Olsen
Se opptak fra inkluderingskonferansen og intervjuet med Ezinne Okparebo. Foto: Sofie Torlei Olsen

Alt fra inkluderingskonferansen

Se opptak fra inkluderingskonferansen og få tilgang til alle presentasjonene.

Inkluderingskonferansen hadde som tema: hvordan inkludere barn og unge med innvandrerbakgrunn eller barn og unge med vedvarende lav inntekt inn i idretten?

Se alle presentasjonene her. 

Se resultatene fra mentimeterundersøkelsen. 

Se opptak fra inkluderingskonferansen