Basket_612_Imdi_siste.jpg

NIFs flyktningfond

Norsk idrett er ikke uberørt over dagens situasjon for tusenvis av mennesker som har kommet som flyktninger til Norge. Idrettslag rundt om i Norge kan gjøre en forskjell for dem som kommer gjennom å invitere til idrettsaktivitet. Idrettslag over hele Norge kunne søke om midler inntil 25.000 kroner for å invitere til organisert aktivitet i idrettslag for bosatte flyktninger eller på mottak. Totalt 700.000 kroner deles ut til formålet. Søknadsfristen gikk ut 8. oktober.
Mulighetene for å søke midler gikk ut 8. oktober kl 12.00.


Norges idrettsforbund ønsker å dele idrettsglede for alle og vil oppfordre til en stor, felles dugnad for å inkludere alle som nå kommer til Norge inn i idrettens fellesskap. Som sitt bidrag vedtok Idrettsstyret 9. september i år å bevilge 500.000 kr til et fond for å understøtte idrettslagenes arbeid, både med tiltak for å møte dagens akutte situasjon, og med det langsiktige arbeidet for et mer inkluderende samfunn.

For å søke om penger er det laget et nettbasert søknadsskjema. Se under.

Det er to søknadskategorier:

1. Idrettsaktivitet på flyktningmottak

2. Inkludering i ordinær idrettsaktivitet

Disse kriteriene gjelder for å søke midler:

 • Kun idrettslag som er medlem i Norges idrettsforbund kan søke
 • Inntil kr 25 000,- kan det søkes om i begge kategoriene
 • En søknad per idrettslag. Styret i idrettslaget må være orientert om at det søkes
 • Midlene utbetales til idrettslagets kontonummer
 • Det skal rapporteres på tiltaket innen 15. januar 2016

 

Kriterier for kategori 1: Idrettsaktivitet på flyktningmottak

 1. Honorar til aktivitetsledere som kan igangsette fysisk aktivitet/idrett på mottaket
 2. Honorar og tilskudd til leie av lokaler for gruppeaktiviteter spesielt rettet mot barn, ungdom, jenter, gutter kvinner, menn: a. Eks. Svømmegruppe, gå-gruppe, fotball eller annen fysisk aktivitet utenfor mottaket i regi av idrettslaget.
 3. Innkjøp av aktivitetsutstyr som kan brukes i fysisk aktivitet på mottak eller i gruppeaktivitet
 4. Nødvendig personlig utstyr for å delta i idrettslagsorganisert aktivitet

Det forutses at idrettslaget har tilgang til utdannede trenere eller aktivitetsledere som kan drive aktiviteten for målgruppen.

Det er positivt for søknaden om idrettslaget kan vise til samarbeid med andre frivillige organisasjoner for eksempel lokale Røde Kors.

Kategori 2: Inkludering i ordinær idrettsaktivitet

 1. Treningsavgiftstøtte til bosatte familier som ønsker å være medlem i idrettslaget. (Merk medlemsavgift må man betale selv).
 2. Innkjøp av aktivitetsutstyr som kan brukes som utlån i idrettslaget
 3. Nødvendig personlig utstyr for å delta i idrettslagsorganisert aktivitet

Det er positivt for søknaden om idrettslaget kan vise til samarbeid med andre frivillige organisasjoner for eksempel innvandrerorganisasjoner, NAV eller ansvarlige for introduksjonsprogram.

Informativ idrettsbrosjyre på ni språk
Informasjon om idrettslaget er oversatt til flere språk som beboere på mottakene kan ha nytte av. Brosjyren «Bli med» om idrettslaget er oversatt til ni språk (arabisk, farsi, pashto, somali, urdu, tyrkisk, polsk, engelsk og norsk). «Bli med» kan være et relevant og viktig verktøy for idrettslagenes aktivitet i mottak vedrørende NIFs flyktningfond.
Se brosjyrene: https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/ (matriell for idrettslag)

Rapportering
For begge kategoriene vil være en enkel rapportering i form av tilbakemelding på e-post innen 15. januar 2016. Her vil Idrettsforbundet etterspørre hva midlene har gått til og om tiltaket har hatt effekt.