Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Sted: (sted kommer)
Start: 13.12.2019 08:00 Slutt: 13.12.2019 16:00

Særforbund kan søke om midler fra Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (310 mill i 2020). Søknadsfrist: 13.desember 2019

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

 

Særforbund kan søke direkte til Bufdir. For at idrettslag skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen.

Les mer om tilskuddsordningen her: https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/

 

Ta kontakt direkte med Bufdir eller med Håvard Øvregård eller Linda Jacobsen i virksomhetsområdet Breddeidrett dersom du har spørsmål om ordningen.