Illustrasjonsbilde av håndballspillere
Foto: Eirik Førde

Støtteordninger

Nå kan du søke ekstraordinært tilskudd til integreringsarbeid for ukrainske flyktninger.

Frivillige organisasjoner kan nå søke ekstraordinært tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til tiltak og aktiviteter som bidrar til at flyktninger og asylsøkere fra Ukraina får delta i fellesskapet og opplever samhold og tilhørighet til lokalsamfunn. Les mer her!

Andre muligheter:

  • Fylkeskommuner og kommuner kan ha midler
  • Spleis lokalt 
  • Stiftelser